Äldre person sätter in en hörapparat i örat.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Alla hade nedsatt hörsel, åtta av tio behövde hjälpmedel och vaxproppar var inte ovanligt. I en studie från Göteborgs universitet har 90-plussarnas hörselhälsa undersökts.

När det gäller ålder och hörselproblem talas det sällan om de allra äldsta, det vill säga personer som är 90 år eller äldre. Men nu har forskare valt att titta närmare på hörselhälsan hos denna växande åldersgrupp.

I en studie vid Göteborgs universitet användes standardiserade mätmetoder för hörseltest, som sällan förekommer i gruppen 90-plussare. Testerna gjordes hemma hos de äldre personerna som deltog i studien, vilket var en förutsättning för genomförandet.

Hörselhälsan har stor betydelse

Audionomen Åsa Winzell Juhlin, som är doktorand på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, har varit drivande i studien. Hon lyfter fram att hörselhälsan är mycket viktig för både fysiskt och psykiskt välmående bland äldre över 90 år.

– Hörselnedsättning riskerar att leda till ökad isolering, depression, demens och ökad risk för fallolyckor. Samtidigt är denna grupp i princip outforskad gällande hörselförmåga där standardiserade test används, säger hon.

80 procent hörde dåligt

Studien visade att ingen av deltagarna i studien hade normal hörsel. 80 procent hade hörselnedsättning av en grad som tydde på behov av hörhjälpmedel eller annan insats.

30 procent hade vaxpropp i ett öra eller i båda öronen. En växande vaxpropp kan försämra hörseln ytterligare och dessutom ge problem vid användning av hörapparat.

– De som är 80 år och strax däröver har ofta har en helt annan kognitiv funktion och inte lika stor samsjuklighet. 90-plussarna däremot är ofta på boenden, är inte alltid hörseltestade eller diagnostiserade, har ofta svårt att hantera hörhjälpmedel och får inte mycket stöd, säger Åsa Winzell Juhlin.

Mindre skillnad mellan kvinnor och män

Den könsskillnad som finns bland yngre äldre, där män hör sämre än kvinnor, är betydligt mindre påtaglig i gruppen över 90 år, visar studien.

– Vi behöver ha bättre hörselfokus för de allra äldsta, sätta in hörhjälpmedel där det är möjligt, men också jobba mer med den akustiska miljön, säger Åsa Winzell Juhlin.

Antalet deltagare i den aktuella studien var begränsat till drygt 90 personer. Studiens styrka är i stället att den var systematiskt uppsökande och även inkluderade svårt sjuka och personer på boenden. En annan styrka är att testmetoderna är samma som används i andra åldersgrupper.

Vetenskaplig studie:

Hearing acuity in nonagenarians aged 90 and 95 assessed in a home setting using standardized pure-tone audiometry, Göteborgs universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera