Artikel från Malmö universitet

Plast kan komma att bli ett alternativ till titan i framtidens tandimplantat. Plasten polyetereterketone (PEEK) används redan idag inom ryggradskirurgi, men det behövs mer forskning om hur plasten kan förmås växa ihop med käkbenet för att fungera som tandimplantat.

Tandläkaren Pär Johanssons forskning visar att en ytbehandling av hydroxylapatit kan göra att PEEK-implantatet växer ihop med benvävnaden.

— Studierna visar att ytbehandlingens effekt är som om störst de första veckorna för att sedan minska med tiden, säger Pär Johansson, som nu disputerar vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.

Titan vanligast
Titan är idag det vanligaste förekommande implantatmaterial tack vare dess goda biologiska och mekaniska egenskaper. Dock har titan en del brister, bland annat på grund av dess avvikande styvhet till kroppens skelett. Ett alltför styvt implantat kan ge upphov till ogynnsam kraftfördelning vilket kan leda till nedbrytning av kringliggande ben. PEEK å andra sidan har en styvhet som är jämförbar med kroppens ben vilket gör att krafterna fördelas mer gynnsamt.

PEEK är biokompatibelt och bioinert vilket innebär att det inte orsakar någon allergisk eller toxisk reaktion i kroppen. På minussidan finns att det inte sker någon naturlig osseointegration, det vill säga att det inte växer ihop med ben.

— Vi vill att implantatet ska växa fast i benet för att kunna klara av krafterna vid till exempel tuggning, , säger Pär Johansson.

Pär Johansson har genomfört olika experiment för att se om en ytbehandling bestående av hydroxylapatit kan göra ytan mer bioaktiv och på så sätt öka osseointegrationen. Utvärderingen genomfördes efter 3, 12 och 20 veckors inläkningstid i ben och obehandlade implantat användes som kontroller.

God effekt i tidigt skede
Resultaten visar en mycket god effekt i det tidiga skedet. En snabb osseointegration kan ibland vara avgörande hos patienter med undermålig benkvalitet, menar Pär Johansson.
—Idag används PEEK inom ryggradskirurgi och där kan förhoppningsvis dessa resultat bidra till en förbättring, men för att fungera som ett tandimplantat krävs mer forskning, säger Pär Johansson.

—Efter denna studie vet vi nu att den tidiga osseointegrationen hos PEEK kan förbättras och detta kan i framtiden kombineras med andra ytmodifieringar för att uppnå en effekt i ett längre perspektiv.

Kontakt:
Pär Johansson, par.johansson@mah.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera