Flock av Strandskator. Bild: Arnstein Rønning, Wikimedia
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Bakgrunden till fåglars flyghastighet är mer komplex än vi hittills trott. Forskare från Lund konstaterar nu att fåglar använder flera olika, var för sig relativt enkla men effektiva sätt för att reglera hastigheten genom luften och kompensera för medvind, motvind och sidvind.

I fjol visade biologerna Anders Hedenström och Susanne Åkesson att flyghastigheten hos tärnor påverkas av fåglarnas morfologi, vikt och av flockens storlek. Ju större flock desto fortare går det.

Nu har de utvidgat studien och har fokuserat på tre vadare: strandskata, kustsnäppa och kärrsnäppa. Med hjälp av en ornitodolit, en kikare försedd med laseravståndsmätare och utrustad med sensorer för höjd och sidvinkel har de följt flockar på södra Öland.

Laserkikare kopplad till dator
Genom att koppla laserkikaren till en dator har de registrerat tillräckligt många positioner för att få en god bild av fåglarnas flygbanor. Dessutom har de mätt vindstyrka och vindriktning på olika höjder. Vindmätningarna har de sedan jämfört med resultaten från ornitodoliten.

Slutsatserna som forskarna drar är flera. Fåglarna kompenserar för motvind genom att öka vingslagsfrekvensen och på så vis flyga snabbare. Medvind kompenserar de för genom färre vingslag jämfört med vindstilla. Så länge fåglarna flyger längs kusten hjälper kustlinjen dem att kompensera för sidvindar och att undvika avdrift, vilket är svårare när de flyger över öppet hav.

Dessutom konstaterar forskarna att flockens storlek har betydelse för vadarfåglarnas flyghastighet på samma sätt som gäller för tärnor. Varför är ännu inte klarlagt.

Tyngst bestämmer hastigheten
– Vi vet inte säkert men vi tror på en mekanistisk förklaring; helt enkelt att de största, tyngsta och starkaste individerna bestämmer flockens hastighet, säger Anders Hedenström, biolog vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund.

Tunnare luften på högre höjder bidrar också till att fåglar flyger snabbare, visar studien. Och att ju snabbare en fågel stiger uppåt i luften desto långsammare framåt går det.

– Våra resultat visar att fåglar anpassar sin flyghastighet till flera olika faktorer samtidigt och oberoende av varandra. Det innebär att det som för oss verkar vara ett enkelt och rättframt beteende, alltså flyghastigheten, har en oväntat komplex bakgrund.

Forskningsresultaten om olika yttre faktorers påverkan på fåglars flyghastighet kan komma att få betydelse i framtida jämförelser av flyghastigheten i olika situationer och under olika betingelser, menar forskarna bakom studien.

Artikel om studien:
Flight speed adjustment by three wader species in relation to winds and flock size, Animal Behaviour.

Kontakt:
Anders Hedenström, professor teoretisk ekologi vid Biologiska institutionen, Lunds universitet, anders.hedenstrom@biol.lu.se, +46-46-222 41 42, +46-70-543 19 36

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera