Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ökad risk för stroke vid samtidig migrän föreligger endast hos individer som har migrän med aura. Risken är dessutom lägre än man tidigare visat, visar en tvillingstudie från Karolinska institutet. Studien visar också att familjära faktorer kan bidra till att öka risken.

– Våra resultat visade ingen ökad risk för stroke hos individer med migränhuvudvärk utan aura, däremot fanns en något ökad risk hos tvillingar med migrän med aura även om den risken var lägre än vad man tidigare visat, säger Maria Lantz, postdok vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Upprepade studier har, sedan mer än 30 år tillbaka, visat att migrän – framför allt migrän med aura – ökar risken för stroke. Även kvinnligt kön, ung ålder (under 45 år) samt rökning och p-piller har kopplats till ökad risk för migränpatienter att drabbas av stroke.

Ökad risk för stroke – men lägre än tidigare
Genom det svenska tvillingregistret kunde forskarna i den nya studien följa drygt 53 000 tvillingar under tolv års tid. De flesta i studien hade inte migrän, men 16,2 procent hade någon form av migränhuvudvärk, och 6,7 procent hade migrän med aura. Under uppföljningstiden drabbades 1 297 av de 53 000 tvillingarna av stroke. Och när forskarna undersökte kopplingen till migrän och migrän med aura kunde de se att deras resultat pekar i samma riktning som tidigare studier, men visar en lägre risk för stroke överlag.

Mellan 11-13 procent av befolkningen lider av migrän. Folksjukdomen, som är upp till tre gånger vanligare hos kvinnor än hos män, debuterar ofta i tonåren eller tidiga vuxenår.

Den som är drabbad har återkommande attacker av huvudvärk med samtidiga symtom som illamående, kräkningar eller ljus- och ljudkänslighet. För var tredje person med migrän inleds huvudvärksattacken med en aura av neurologiska bortfall och man skiljer därför mellan migrän med aura och migrän utan aura.

Ärftlighet och miljö kan vara bidragande
Resultaten var ungefär desamma även efter att forskarna justerat för andra riskfaktorer hos individerna, som rökning och högt blodtryck.

– Vidare analyser hos tvillingparen pekar på att familjära faktorer, som ärftlighet och miljöfaktorer under barndomen, kan bidra till den ökade risken, säger Maria Lantz.

Resultaten bidrar med viktig klinisk information, både för individer med migränhuvudvärk utan aura där det inte syns någon tydlig riskökning för stroke och för individer med migrän med aura, där risken för stroke är lägre än vad tidigare studier visat.

Studien har finansierats med hjälp av ALF-projektmedel från Stockholms läns landsting och Svenska Migränsällskapet.

Studien: Migraine and risk of stroke: A national population-based twin study
Maria Lantz, Johanna Sieurin, Arvid Sjölander, Elisabet Waldenlind, Christina Sjöstrand, Karin Wirdefeldt, Brain, online 26 september 2017

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera