Fångade humrar könsbestämdes och längdmättes. Foto: Baldvin Thorvaldsson
Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Årets hummersäsong inleds med nya regler som begränsar fisket. Reglerna ska ge det svaga hummerbeståndet en chans att återhämta sig. SLU Aqua har provfiskat i Kåvra norr om Lysekil, som är ett hummerfredat område. De visar att det finns avsevärt mer hummer i Kåvra jämfört områden intill.

– Beståndet av hummer i svenska vatten bedöms vara svagt och humrarna behöver få en möjlighet att öka både i antal och i storlek. De nya fiskereglerna som införts av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en bevarande åtgärd för hela beståndet med syftet att hummern ska kunna återhämta sig, säger Andreas Wikström, miljöanalytiker vid institutionen för akvatisk resurser på SLU (SLU Aqua).

Hummerfiske – regler för 2017
De nya reglerna från HaV (Havs- och vattenmyndigheten) för fiske efter hummer fokuserar på att begränsa fritidsfisket, eftersom detta fiske är både redskapsmässigt och fångsmässigt dominerande. Men även det yrkesmässiga fisket regleras nu hårdare. Läs mer om de nya reglerna för hummerfiske på HaV:s webbplats

Tidigare studier av fredade fiskefria områden visar att mängden hummer ökar när fisket begränsas. SLU Aqua kommer att delta i arbetet med att utvärdera effekterna av de nya fiskereglerna. Då kommer man bland annat att använda fångstdata från fritidsfiskare och data insamlad i hummerfredningsområdet Kåvra utanför Brofjorden i Bohuslän. Kåvra har varit fredat för hummerfiske i nästan 30 år, vilket ger helt unika möjligheter att studera långtidseffekter av fredning av hummer.

Under augusti genomförde SLU Aquas havsfiskelaboratorium ett omfattande provfiske i Kåvra och i två närliggande områden: Stora Kornö och Långö. De närliggande kustområdena fungerar som referenser där det normalt bedrivs fiske efter hummer under tillåten hummersäsong.

– Våra preliminära resultat visar på klara skillnader i hummerförekomst mellan Kåvra och i de närliggande fiskevatten för hummer. Resultaten visar initialt på både större täthet av hummer och större individstorlek, vilket är i linje med tidigare resultat från fiskefria områden i Skagerrak. Vidare bearbetning av materialet kommer att ske under hösten, säger Andreas Wikström.

Humrarna märks med gröna Floy Anchor Tags med individuella nummer och släpps tillbaka där de fångades. Foto: Baldvin Thorvaldsson

Hör av dig om du hittar en märkt hummer
Under provfisket märktes samtliga humrar med individuella nummer med så kallade Floy Anchor Tags. Återfångande humrar kommer på så sätt att ge kunskap om hur humrarna växer, rör sig och också om så kallade spilleffekter. Spilleffekter innebär att humrar flyttar ut från fiskefria områden till andra områden och därmed kommer fisket till gagn.

– Återfångad hummer kommer att ge oss värdefull information som kan bidra till en bättre förvaltning. Därför uppmanar SLU Aquas havsfiskelaboratorium alla hummerfiskare som fångar en märkt hummer att kontakta oss, säger Andreas Wikström.

Kontakt:
Andreas Wikström,  010-478 40 19, andreas.wikstrom@slu.se

Håkan Wennhage, 010-478 40 51, hakan.wennhage@slu.se

Fångat en märkt hummer?
Anteckna var hummern fångats (område eller koordinater), vilket datum den fångades, märkningsnummer samt hur stor hummern var. Storlek mäts från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen (så kallad carapaxlängd).

Skicka meddelandet med e-post till Havsfiskelaboratoriet – antingen till andreas.wikstrom@slu.se eller hakan.wennhage@slu.se

Observera, om du fångar en märkt hummer som inte är lovlig det vill säga hummern har ett minimimått (carapaxlängd) som understiger 90 mm eller en hummer med yttre rom så skall dessa individer återutsättas omedelbart efter att märkets nummer noterats.

 

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera