Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Fler arter av fåglar har uppkommit eller överlevt i områden med stabilt klimat, jämfört med områden där klimatet har förändrats genom årmiljonerna. Det visar en ny studie där Umeå universitet har medverkat.

– Förklaringen kan vara att ett stabilt klimat gör att skilda populationer kan leva kvar så att de hinner bilda nya arter utan att dö ut eller blandas med andra arter innan artbildningen är klar, säger Roland Jansson, docent vid Umeå universitet som har lett forskningsprojektet.

Hur livet på jorden har utvecklats från ett enkelt ursprung till flera miljoner arter är en av biologins centrala frågor som fortfarande är olöst. Framsteg i genetik och bioinformatik har gjort att vi nu vet mycket om hur olika arter är besläktade och deras ursprung, men vi vet relativt lite om vilka miljöförhållanden som får arter att mångfaldigas.

I ett projekt om hur klimatförändringar påverkar evolution av biologisk mångfald försöker forskare att fylla denna kunskapslucka. Man har studerat fågelsläkten som är endemiska, det vill säga lokalt avgränsade, för Nord- och Sydamerika för att undersöka vilka geografiska och klimatiska faktorer som kan förklara varför fler arter ackumuleras i vissa släkten jämfört med sina mer artfattiga systersläkten.

Stabilt klimat ger ro att utvecklas
Det visade sig att fågelsläkten som levde i områden som varit mer klimatiskt stabila under de senaste årmiljonerna hade delat upp sig till fler arter jämfört med sina närmaste släktingar som levde i områden där klimatet hade skiftat mer. Det har tidigare funnits en hypotes om att klimatförändringar skulle gynna bildandet av nya arter, men det gäller alltså åtminstone inte för fågelarter under de senaste årmiljonerna.

Frågan vad de nya rönen innebär för den framtida biologiska mångfalden med tanke på klimatförändringarna är dock inte helt lätt att besvara. Å ena sidan beräknas den globala uppvärmningen bli mindre i områden som har haft stabilt klimat, å andra sidan kan arter i klimatiskt stabila områden vara mindre tåliga mot klimatförändringar.

– Klimatförändringar har alltid förekommit. Men den uppvärmning vi nu står inför gör klimatet varmare än på flera miljoner år och ligger bortom vad många arter tidigare genomgått, säger Roland Jansson.

En annan faktor som gör det svårare för naturen att anpassa sig till klimatförändringar än tidigare, är att de flesta ekosystem idag domineras av människan. Det finns därmed inte samma möjlighet längre för arter att anpassa sig till förändringar genom att sprida sig till nya områden.

Artikel:
“How bird species multiply in response to climatic and geographic factors”, Rodríguez-Castañeda, G., A. R. Hof and R. Jansson. 2017. Studien presenteras i den vetenskapliga tidskriften Ecology Letters.

Kontakt:
Roland Jansson
Universitetslektor, docent
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet
Telefon: 070-368 66 05
E-post: roland.jansson@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera