Tema

Färgämne i grönsaker kan dämpa inflammation

Näringsämnet lutein, som finns i flera färgstarka grönsaker och frukter, kan dämpa inflammation, visar forskare vid Linköpings universitet. Fynden, som publicerats i Atherosclerosis, pekar på att lutein i sig självt har anti-inflammatoriska effekter hos patienter med kranskärlssjukdom.

Vid kranskärlssjukdom, som hjärtinfarkt och kärlkramp, är inflammation en viktig komponent. En betydande andel av patienterna som har haft hjärtinfarkt har kvar en låggradig, kronisk inflammation i kroppen trots att de får en bra behandling som innefattar både kärlingrepp, läkemedel och livsstilsprogram.

– Vi vet att kronisk inflammation är förknippad med sämre prognos, säger Lena Jonasson, professor vid institutionen för medicin och hälsa och överläkare i kardiologi, som har lett studien.

Lutein dämpar inflammation
Forskning tyder på att det vi äter kan påverka inflammatoriska processer i kroppen. En grupp ämnen som kan vara intressanta är karotenoider, en stor familj av fettlösliga färgämnen från växtriket där betakaroten och lykopen hör till de mer kända. Flera tidigare studier har hittat ett omvänt samband mellan nivåer av karotenoider och markörer för inflammation. Det har väckt frågan om karotenoider i sig själva har anti-inflammatoriska effekter.

Forskarna vill undersöka om ökat intag av luteinrik mat har positiva effekter på immunförsvaret hos patienter med kranskärlssjukdom. Framför allt grönsaker med mörkgröna blad är rika på lutein.

De flesta tidigare studierna om karotenoiders koppling till inflammation har gjorts på djur eller friska människor. Men immunceller hos personer som har en låggradig inflammation är mer lättretliga och kan reagera annorlunda än motsvarande celler från friska. Forskarna bakom den nya studien ville därför undersöka om karotenoider har anti-inflammatoriska effekter hos patienter med kranskärlssjukdom.

– Vår studie styrker att en särskild karotenoid, nämligen lutein, kan dämpa långvarig inflammation hos patienter med kranskärlssjukdom. Dessutom visar vi att lutein tas upp och lagras av immuncellerna i blodet, säger Rosanna Chung, postdoktor vid institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet.

Cellens inflammatoriska aktivitet minskade
Forskarna började med att mäta nivåerna av de sex vanligaste karotenoiderna i blod från totalt 193 patienter med kranskärlssjukdom. Samtidigt mättes graden av inflammation i blodet med hjälp av den inflammatoriska markören interleukin-6, IL-6. Av karotenoiderna var det endast lutein som uppvisade ett samband med IL-6. Ju högre luteinnivåer i plasman, desto lägre nivåer av IL-6.

Lutein i maten
Den främsta källan till lutein i mat är grönkål, men mycket lutein finns också i andra färgstarka grönsaker som spenat, broccoli, majs och ärtor och brysselkål. Lutein används också som färgämne i livsmedel, till exempel godis och glass, och har då E-nummer E 161b. Den ger gul färg. Lutein är det vanligaste färgämnet i naturen och kan utvinnas ur tagetes och lusern.

– Patienterna hade bästa möjliga behandling för sin sjukdom enligt kliniska riktlinjer, ändå såg vi att många av dem hade en kvarvarande inflammation och samtidigt lägre nivåer av lutein, säger Lena Jonasson.

Forskarna gick därför vidare med att undersöka om lutein kunde påverka celler i blodet som är involverade i inflammatoriska processer. De samlade in immunceller i blod från patienter med kranskärlssjukdom. Det visade sig att cellernas inflammatoriska aktivitet minskade påtagligt när cellerna behandlades med lutein.

Forskarna vill nu fortsätta att undersöka om ökat intag av luteinrik mat har positiva effekter på immunförsvaret hos patienter med kranskärlssjukdom. Framför allt grönsaker med mörkgröna blad, som spenat, är rika på lutein.

Studien har finansierats med stöd av Hjärt-Lungfonden och Vetenskapsrådet.

Kontakt:
Lena Jonasson, professor, lena.jonasson@liu.se, 010-103 51 94, 073 270 18 15
Rosanna Chung, postdoktor, rosanna.chung@liu.se, 070 406 64 28

Artikel: Lutein exerts anti-inflammatory effects in patients with coronary artery disease, Rosanna W.S. Chung, Per Leanderson, Anna K Lundberg, Lena Jonasson, Atherosclerosis, Vol. 262, 87-93, publicerad online 6 maj 2017, doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2017.05.008

Vi finns där du är @forskningsnyhet

Färgämne i grönsaker kan dämpa inflammation

 lästid ~ 3 min