Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att vänta ett par minuter med att klippa navelsträngen kan förhindra järnbrist hos barn upp till sex månaders ålder. Det visar en ny studie från Uppsala universitet som publiceras i tidskriften JAMA Pediatrics. Resultaten har stor betydelse i samhällen där det är vanligt att barn har blod- och järnbrist, till exempel i Nepal där studien är gjord.

Anemi, blodbrist, drabbar drygt fyrtio procent av alla barn under fem år i världen. Blodbrist påverkar såväl mental som fysisk prestationsförmåga, och kan ge långsiktig försämring av tillväxt och utveckling. Cirka hälften av alla barn med blodbrist har det på grund av järnbrist. Att avnavla – klippa navelsträngen – på barn sent, det vill säga efter tre minuter, har visat sig kunna förhindra järnbrist upp till sex månaders ålder, enligt Ove Andersson barnläkare och forskare i internationell mödra- och barnhälsovård vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Blodet stannar i moderkakan

Ungefär en tredjedel av barnets blod befinner sig i moderkakan när det föds. Om man då klipper av navelsträngen direkt, tidig avnavling, stannar blodet kvar i moderkakan och går till spillo (eller kan sparas i stamcellsbanker). Om man istället väntar tre minuter kommer större delen av blodet att rinna tillbaka till barnet som då får en extra blodtransfusion, cirka en deciliter blod, vilket motsvarar cirka två liter hos en vuxen. I jämförelse kan nämnas att en normal blodgivare lämnar 4-5 deciliter blod.

Ola Andersson, har lett en studie i Nepal, som visar att sen avnavling, efter mer än tre minuter, har stor betydelse i samhällen där det är vanligt att barn har blod- och järnbrist.

Majoriteten av barnen i Nepal har blodbrist

I Nepal har cirka 70 procent av alla barn under ett år blodbrist. I studien lottades 540 nyfödda barn till tidig avnavling (mindre än 60 sekunder) eller sen avnavling (mer än 180 sekunder). Barnen föddes på ett förlossningssjukhus i Katmandu, Nepal. Barnen följdes sedan upp vid åtta och tolv månaders ålder med blodprov, där forskarna kontrollerade blodvärde (hemoglobin) och järnvärde (ferritin).

Vid åtta månaders ålder minskade förekomsten av blodbrist med nio procent och fortfarande vid tolv månaders ålder hade åtta procent färre barn blodbrist. Barnen i den sent avnavlade gruppen hade generellt sett högre hemoglobinvärden och andelen barn som hade järnbrist vid åtta månaders ålder minskade betydligt, drygt 40 procent.

– Drygt en femtedel (23 %) av barnen som var lottades till sen avnavling blev ändå tidigt avnavlade. Deras resultat räknades ändå in bland de sent avnavlade enligt så kallad ”intention to treat”. Om man uteslöt dem, blev de positiva effekterna av sen avnavling ännu tydligare, säger Ola Andersson.

Får mer järn i kroppen

Blodet innehåller många röda blodkroppar som innehåller hemoglobin, som i sin tur innehåller mycket järn. Den extra deciliter blod barnet får innehåller järn som motsvarar 3-4 månaders behov för ett spädbarn.

– Vi har tidigare visat att de sent avnavlade barnen i Sverige hade mer järn i kroppen vid fyra månaders ålder och att andelen barn med järnbrist minskade med 90 procent, från 5,7 procentenheter till 0,6 procentenheter. Vi har också kunnat visa att barnens allmänna begåvning och utveckling inte skilde sig åt vid fyra års ålder, men att de sent avnavlade barnen hade bättre finmotorik.

Idag rekommenderar WHO avnavling vid en minut eller senare och den amerikanska församlingen för förlossningsläkare (ACOG) rekommenderar avnavling vid 30-60 sekunder eller senare.

– Vi hoppas att de som skriver rekommendation kring avnavling framöver kommer att vilja att man genomför sen avnavling efter tre minuter runt om i världen. Senare avnavling är en kostnadsfri åtgärd som ger mer järn i kroppen, utan att vi sett några biverkningar, säger Ola Andersson.

Fotnot:

Mitt under själva studien, i maj 2015, skedde de stora jordbävningarna i Nepal. Det gjorde att det var svårt att samla alla barn för provtagning vid åtta och tolv månaders ålder. Vid åtta månader kom tre av fyra (74 %) och vid tolv månaders ålder kom knappt två av tre (62 %). Forskarna hade dock förutsett dessa problem och hade därför med 188 barn extra i studien från första början.

Vetenskaplig artikel:

Can Delayed Umbilical Cord Clamping Reduce Infant Anemia at Age 8, 12 Months?  Andersson O et al; JAMA Pediatrics, 17 januari

Uppdatering 2019-09-11:

Ola Andersson har efter 5 års forskning i Nepal publicerat en studie om återupplivning med navelsträngen intakt.

– Vi visar att barn som inte andas vid födelsen återhämtar sig bättre om de återupplivas i mammans säng. Drygt 1 000 000 barn dör eller får hjärnskador på grund av syrebrist efter förlossningen varje år runt om i världen. Våra resultat får mig att våga tro att den siffran kan minska betydligt om man väntar med att avnavla.

Vetenskaplig artikel:

Intact cord resuscitation versus early cord clamping in the treatment of depressed newborn infants during the first 10 minutes of birth (Nepcord III) – a randomized clinical trial. Maternal Health, Neonatology and Perinatology

Tidigare studier om avnavling:

Navelsträngen kan rädda liv (2012-04-20)
Bättre finmotorik med sen avnavling (15-05-26)

Kontakt:

Ola Andersson, barnläkare och forskare i neonatologi, Skånes Universitetssjukhus/ Lunds Universitet, ola.andersson@med.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera