Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan infektion med vanligt herpesvirus och en högre risk för Alzheimers sjukdom. Nu startar en ny studie för att undersöka om  läkemedel mot herpesvirus också har effekt mot Alzheimers sjukdom.

Vid Umeå universitet inleds den första kliniska studien, under ledning av Hugo Lövheim vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering och Enheten för geriatrik.

Trettiosex personer med Alzheimers sjukdom kommer under fyra veckor att få behandling med Valaciklovir, ett läkemedel som verkar specifikt mot aktivt herpesvirus. Före och efter behandlingen kommer flera olika undersökningar att göras för att mäta effekten på grundläggande sjukdomsprocesser vid Alzheimers sjukdom.

Vanligt läkemedel mot herpes
Dessutom kommer patienterna att undersökas med en PET-kamera som genom hjärnavbildning med ett spårämne som ansamlas i celler med aktivt herpesvirus skulle kunna påvisa infektion i hjärnan hos personer med Alzheimers sjukdom.

– Det känns fantastiskt spännande att få vara med och starta den här studien. I befolkningsmaterial har vi sett att herpesinfektion ökar risken för Alzheimers sjukdom. Det är därför synnerligen intressant att nu kunna undersöka om vi kan påverka dessa processer med en befintlig behandling som håller tillbaka herpesinfektionen, säger Hugo Lövheim, som är huvudansvarig forskare för studien och verksam läkare vid Geriatriskt Centrum, Norrlands Universitetssjukhus.

Studien, som går under namnet VALZ-Pilot, är godkänd av Läkemedelsverket och Regionala Etikprövningsnämnden i Umeå. Rekryteringen av forskningspersoner inleds i december 2016.

Studien finansieras av Västerterbottens läns landsting, Demensfonden, Familjen Janne Elgqvists stiftelse, Svenska Läkaresällskapet, Gun och Bertil Stohnes stiftelse, och Magnus Bergvalls stiftelse.

Artiklar:
Läs forskargruppens tidigare publicerade forskningsstudier i Alzheimer’s & Dementia:

Kontakt:
Hugo Lövheim
Telefon: 070-297 9499
E-post: hugo.lovheim@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera