Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 september 2016

Nytt sätt att avbilda Alzheimers sjukdom – öppnar för utveckling av läkemedel

Tau-PET är en ny och lovande avbildningsmetod vid Alzheimers sjukdom. En fallstudie från Lunds universitet bekräftar nu också att tau-PET-bilderna stämmer väl överens med de verkliga förändringarna i hjärnan. Enligt forskarna bakom studien ökar därmed möjligheterna att utveckla verkningsfulla läkemedel.

Det finns flera olika metoder att avbilda hjärnförändringar vid Alzheimers sjukdom. Den aktuella metoden (tau-PET) åskådliggör mängden av ett protein som finns i hjärnan, tau, med hjälp av en röntgenkamera och en särskilt utvald radioaktiv molekyl (F-AV-1451).

Tau har en viktig funktion för transporten av olika ämnen i hjärnans nervceller. Personer med Alzheimers sjukdom har förhöjda nivåer av tau, vilket leder till inlagring av proteinet i hjärnans celler och så småningom till celldöd.

Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus finns bland dem som i forskningssyfte studerar patienter med tau-PET-metoden. Fram tills nu har dock ingen haft exakt kunskap om hur väl den nya bildmetoden återger de faktiska förändringarna i hjärnan vid Alzheimers sjukdom. Den aktuella fallstudien visar emellertid att bild och verklighet överensstämmer väl. I studien har forskarna för första gången kunnat jämföra tau-PET-bilder och hjärnvävnad från en och samma person. Hjärnvävnaden kom från en person som avlidit, men som nyligen hade undersökts med den nya avbildningsmetoden.

– Tau-PET kan förbättra diagnostiken, men framför allt kan bildmetoden få stor betydelse vid utveckling av nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom, berättar Ruben Smith, forskare vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus. Han fortsätter:

– Det finns nya läkemedelskandidater som syftar till att minska inlagringen av tau. Med avbildningsmetoden öppnas möjligheter att på detaljerad nivå undersöka sjukdomens utveckling och hur tau-inlagringen påverkas av läkemedel.

Personen som undersöktes hade en mutation som leder till samma typ av ansamling av tau i hjärnan som vid Alzheimers sjukdom.

– Intresset i forskarvärlden för avbildningsmetoder inriktade på tau är stort och ökar. En tillförlitlig bildåtergivning av tau-protein i hjärnan bedöms som en mer relevant markör och ett bättre diagnosverktyg än konkurrerande metoder som redan är i användning, säger Ruben Smith.

Forskarna bakom studien inriktar sig nu på att följa hjärnans inlagring av tau över tid samt vilka samband som finns med diagnostik via s.k. ryggvätskeprover.

Tau-PET-avbildning anses intressant även vid andra, mindre vanliga neurologiska sjukdomar. Det gäller t.ex. frontallobsdemens och Parkinson-liknande diagnoser som PSP (progressiv supranukleär pares) och CBD (kortikobasal degeneration).

Resultaten publiceras i tidskriften Brain och studien har finansierats av bl.a. Europeiska forskningsrådet (ERC), Vetenskapsrådet (VR), Alzheimerfonden och Hjärnfonden.

Vetenskaplig artikel: Editor’s choice: “18F-AV-1451 tau PET imaging correlates strongly with tau neuropathology in MAPT mutation carriers”, Brain, publicerad online den 29 juni 2016.

Kontaktinformation: Ruben Smith, forskare vid Avdelningen för Neurologi, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Lunds universitet samt läkare vid Skånes universitetssjukhus, ruben.smith@med.lu.se

Oskar Hansson, docent vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet samt överläkare vid minneskliniken på Skånes universitetssjukhus, oskar.hansson@med.lu.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera