Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Män med mycket avancerad prostatacancer som behandlats med högst andel radikalbehandlingar (strålbehandling eller operation) hade hälften så stor risk att dö av prostatacancer jämfört med män som behandlats med lägst aktivitet. Detta visar forskare vid Umeå universitet i en studie som publicerats i European Urology.

– Studieresultaten antyder att kombinationen av noggrann utredning och efterföljande radikalbehandling i utvalda fall kan förlänga livet på män med mycket avancerad prostatacancer, säger Pär Stattin, som är forskare vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet och som lett studien.

Kunskapen om nyttan av lokal radikalbehandling av män med mycket avancerad prostatacancer är liten och dessa män behandlas vanligen med enbart hormonbehandling.

Med hjälp av data i Nationella prostatacancerregistret (NPCR) undersöktes sambandet mellan prostatektomi eller strålterapi och dödlighet bland män med mycket avancerad prostatacancer. Behandlingen analyserades på gruppnivå medan utfallet “död i prostatacancer” och “död av alla orsaker” analyserades på individnivå.

Män med mycket avancerad prostatacancer som behandlats på enheter med högst andel radikalbehandlingar hade hälften så stor risk (mortality rate ratio; MRR 0,51) att dö av prostatacancer jämfört med män som behandlats på enheter med lägst aktivitet.

Eftersom detta var en observationsstudie kan effekten av hög diagnostisk och utredningsaktivitet inte särskiljas från effekten av behandling.

– Kunskapen om nyttan av lokal radikalbehandling av män med mycket avancerad prostatacancer är liten och dessa män behandlas vanligen med enbart hormonbehandling. För att bekräfta våra fynd i förhoppning om att ändra praxis krävs nu en randomiserad studie av lokal radikalbehandling vid mycket avancerad prostatacancer, säger Pär Stattin.

Om publikationen: European Urology, artikel: Association of radical local treatment with mortality in men with very high-risk prostate cancer. Semi-ecologic, nationwide, population-based study. Författare: Pär Stattin, Fredrik Sandin, Frederik Birkebæk Thomsen, Hans Garmo, David Robinson, Ingela Franck Lissbrant, Håkan Jonsson och Ola Bratt.

För mer information:
Pär Stattin, Institutionen för kirurgi och perioperativa vetenskaper, Enheten för urologi och andrologi, Umeå universitet
Telefon: 073-620 52 51
Epost: par.stattin@umu.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera