Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Flera arter tonfisk är akut hotade, andra är överfiskade och/eller överfiskas idag. Beroende på fångstområde och fiskeredskap kan fiske efter tonfisk leda till bifångst av delfiner, hajar, sköldpaddor och andra hotade djur, som skadas och i värsta fall dör. För konsumenter är det i dagsläget svårt att få tillräcklig med information om för att kunna välja tonfiskprodukter som är hållbara.

– Jag har märkt att det inom restaurangbranschen finns en stor osäkerhet just för fisk- och skaldjursprodukter kring vilken information som är viktig för att kunna avgöra om den är uthålligt producerad, säger Mirelle Tirza, som bland annat undersökt hur konsumenterna ska kunna få information tillräckligt för att kunna välja hållbart producerade tonfiskprodukter.

Av de sju färska tonfiskproverna som Mirelle Tirza undersökt – 6 från sushi-restauranger och ett prov från en fiskaffär – kunde bara två försäljare ange vilken art av tonfisk de sålde. En av de två som uppgav ett artnamn angav dessutom fel art. DNA-analysen visade på en annan art tonfisk.

Tonfisk på display.

Ingen av de färska proverna hade information om fångstområde eller fiskemetod, och informationen på tonfiskburkarna var oftast för bristfällig för att kunna göra ett medvetet val enligt de konsumentguider som finns.

– Med sitt examensarbete visar Mirelle att artidentifiering med DNA analys fungerar men också att utveckling behövs för att metoden ska bli enklare att använda och resultaten lättare att tolka, säger Thomas Dahlgren, en av studiens handledare och forskare vid institutionen för marina vetenskaper.

Han menar att vi sett en revolution i utvecklingen av DNA-teknik men att grundforskningen inte hängt med i samma takt.

– Mirelles resultat visar nämligen att fyra av de mest hotade tonfiskarterna är svåra att skilja åt med den standardiserade streckkodsgenen. Detta är bara ett exempel på att mer arbete behövs för att kartlägga olika nivåer av biologisk mångfald, från tidigare okända arter i till exempel djuphaven, till genetisk diversitet i mycket väl kända arter, som exempelvis tonfiskar.

Kommersiella arter av tonfisk akut hotade
Den genomgång av fiske efter tonfisk globalt som Mirelle Tirza även gjort visade att några av de kommersiella arterna av tonfisk är akut hotade, andra är överfiskade och/eller överfiskas idag.

Beroende på fångstområde och fiskeredskap kan fiske efter tonfisk leda till bifångst av delfiner, hajar, sköldpaddor och andra hotade djur, som skadas och i värsta fall dör. Det finns dock tonfiskprodukter som kommer från mer uthålliga fisken, både med avseende på fisketrycket på beståndet av tonfisk och att fiskemetoden är mer skonsam vad gäller bifångster.

– För att medvetna konsumenter ska kunna använda sig av konsumentguider och göra informerade val, och på det sätt utöva konsumentmakt genom att efterfråga det som är mer hållbart producerat, krävs att dokumentationen som samlas in i början av produktionskedjan följer alla led i leverantörskedjan, från ”krok till krog”, menar Mirelles Tirza, vars examensarbete visar att det är en lång väg dit, både vad gäller färsk och konserverad tonfisk.

Osäkerhet kring fisk- och skaldjursprodukter
Examensarbetet har gjorts i samarbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Sara Hornborg, som varit handledare från SP säger:

– Jag har märkt att det inom restaurangbranschen finns en stor osäkerhet just för fisk- och skaldjursprodukter kring vilken information som är viktig för att kunna avgöra om den är uthålligt producerad. När den medvetne konsumenten inte får den information som efterfrågas känns det dock inte seriöst och möjliggör fusk. Därför pågår mycket arbete med förändringar kring dokumentationskraven, så kallad spårbarhet, för fisk- och skaldjur, säger hon.

– För att fullt ut förstå vikten av spårbarhet och utökad konsumentinformation behövs dock mötesplatser för samverkan mellan alla aktörer i produktionskedjan, inklusive forskare och myndigheter, med målet att tillsammans verka för en mer hållbar produktion och förstå hur det hänger ihop med hållbar efterfrågan.

Kontakt:
Mirelle Tirza, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet, tel. 073-576 97 55
Thomas Dahlgren, handlledare, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet, tel. 070-366 20 42
Sara Hornborg, SP Food and Bioscience, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, tel. 010-516 66 96

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera