Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Många gravida kvinnor upplever att de får otillräcklig och motsägelsefull kostinformation inom mödravården, enligt en avhandling vid Umeå universitet. Samtidigt har nästan en tredjedel av gravida kvinnor lägre blodnivåer av D-vitamin än rekommenderat. Bristen beror delvis på antalet soltimmar, men går att åtgärda genom ökat intag av D-vitaminrika livsmedel eller kosttillskott.

Anette Lundqvist, som är barnmorska och doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, har undersökt hur gravida kvinnor upplever kostrådgivning inom mödravården. I en studie intervjuades 23 kvinnor i mitten av graviditeten om sina erfarenheter av kostrådgivning och hur de hanterat sina kostförändringar.

– Gravida kvinnor är ofta ivriga att få veta om hälsosam kost för att inte riskera att äta något som kan skada det ofödda barnet, förklarar Anette Lundqvist.
– Vi fann att gravida kvinnor ofta upplever den kostinformationen som de får på mödravården som otillräcklig och motsägelsefull. De söker därför efter kostinformation på egen hand på internet, i tidningar och broschyrer samt bland släkt och vänner.

Forskningen kikade också på kostmönster under tidig graviditet. Av en enkät som 209 gravida kvinnor svarade på framgick bland annat att de flesta hade anpassat sin kost, medan fyra av tio också åt kosttillskott av D-vitaminer, vilket balanserade upp deras intag till rekommenderade mängder.

Fick för lite folsyra och D-vitamin
Trots att kvinnorna delvis anpassat sin kost visade resultaten att ingen av de gravida kvinnorna i undersökningens fick i sig rekommenderade mängder av folsyra och D-vitamin via kosten. I uppföljande mätningar av D-vitaminnivåer i blodet hos samma grupp kvinnor,under och efter deras graviditet, hade var tredje person lägre nivåer än rekommenderat.

– En faktor som sågs påverka blodnivåerna av D-vitamin hos gravida kvinnor är antalet soltimmar och vi ser att blodnivåerna var högre på sommaren än på vintern. Däremot så ser vi att intaget av D-vitaminer via kost var stabilt låg över hela året. Här ser vi att kostrådgivning inom mödravården måste vara tydligare, säger Anette Lundqvist.

I sin forskning fann Anette Lundqvist också ett statistiskt samband mellan höga blodnivåer av det kroppsegna hormonet allopregnanolon och en hög viktuppgång hos gravida kvinnor.

– Mer forskning kring sambandet mellan allopregnanolon och viktuppgång hos gravida behövs, men de här resultaten talar för att det kroppsegna hormonet är inblandat i de komplexa mekanismerna vid viktökning under graviditet, säger Anette Lundqvist.

Fotnot: Anette Lundqvist kommer från Umeå. Hon är barnmorska och har arbetat både inom kvinnosjukvården på kvinnokliniken och inom mödrahälsovård samt staben för verksamhetsutveckling vid Västerbottens Läns Landsting.

Avhandlingen: Nutritional aspects of behaviour and biology during pregnancy and postpartum

För mer information:
Anette Lundqvist, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet
Telefon: 090-785 6818, 073-053 7638
E-post: anette.lundqvist@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera