Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Magnetkompassen som fåglar använder vid flytt påverkas av polariserat ljus. Den här tidigare okända egenskapen har upptäckts av forskare vid Lunds universitet.

Att magnetkompassen påverkas av ljusets polarisationsriktning upptäcktes när tränade zebrafinkar letade efter matbelöning i en labyrint. Fåglarna kunde bara använda sin magnetkompass när det polariserade ljuset var riktat parallellt med magnetfältet, inte när det var riktat vinkelrätt mot magnetfältet.

– Vi förväntade oss en effekt, men inte att den var så stor att den ledde till total desorientering när ljusets polarisationsriktning var vinkelrätt mot magnetfältets riktning, säger Rachel Muheim, som lett undersökningen.

Fortfarande är det oklart hur fåglar i naturen påverkas av olika riktningar av polariserat ljus i förhållande till jordens magnetfält. En tes som forskarna framför är att fåglar använder det för att framhäva magnetfältet i samband med solens uppgång och nedgång, de tidpunkter då flyttfåglar tros bestämma riktning och kalibrera sina kompasser inför flyttning.

– Mitt på dagen, när det polariserade ljuset är ungefär vinkelrätt till magnetfältet, kan det vara fördelaktigt att se magnetfältet mindre tydligt så att det inte stör när synen är viktig för att leta efter föda och för att upptäcka predatorer, säger Rachel Muheim.

De nya rönen beskrivs i artikeln Polarized light modulates light-dependent magnetic compass orientation in birds, publicerad i den ansedda tidskriften PNAS.

Kontaktinformation: Rachel Muheim, forskare, Lunds universitet, biologiska institutionen, rachel.muheim@biol.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera