Tema

Snabbt sjunkande barnadödlighet i Rwanda

Efter folkmordet i mitten av 1990-talet har Rwanda genomfört en lång rad reformer, som samverkat till att förbättra barns hälsa och överlevnad. I sin avhandling beskriver Aimable Musafili från Uppsala universitet och University of Rwanda en imponerande sänkning av barnadödligheten i Rwanda och minskande sociala skillnader i barns överlevnad.

Rwanda är ett av få afrikanska länder som kommer att nå millenniemålen för kvinnors och barns överlevnad. En rad utmaningar kvarstår, särskilt tiden kring förlossningen, där fortsatta satsningar behövs för att ge alla tillgång till en vård av god kvalitet. Baserat på data som representerar hela Rwanda har barnadödligheten gått från ett dödsfall bland fyra födda barn vid tiden för folkmordet, till en barnadödlighet med 65 dödsfall per 1000 levande födda 2010.

Samtidigt har skillnader mellan stad och landsbygd, och mellan rika och fattiga familjer försvunnit. Dödligheten den första levnadsmånaden har sänkts långsammare, och fortfarande finns skillnader i dödlighet beroende på moderns utbildningsnivå. I sjukhusbaserade studier har Aimable Musafili sett närmare på problemen kring dödfödda barn och överlevnaden den första levnadsveckan.

Mödrar från landsbygden och de som inte hade någon sjukförsäkring löpte större risk att förlora ett barn tidigt. Hälften av dessa dödsfall skulle kunna förhindras om man lyckas ta bort de barriärer som förhindrar en snabb tillgång till vård av god kvalité. I avhandlingen redovisar Aimable Musafili också resultaten av ett träningsprogram för omhändertagande av det nyfödda barnet med andningssvårigheter, Helping Babies Breathe. Vårdpersonalens kunskap och skicklighet förbättrades, men uppföljning och fortsatt träning behövs för att vårdkvalitén ska få en bestående förbättrad kvalité.

Avhandling
Child survival in Rwanda: Challenges and potential for improvement: Population- and hospital-based studies

Kontaktinformation
Aimable Musafili, tel: 018-611 59 89, 0769-653811, (efter 28 oktober tel: +250788465399) e-post: Aimable.Musafili@kbh.uu.se (In English please)

Snabbt sjunkande barnadödlighet i Rwanda

 lästid ~ 1 min