Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 september 2015

För tidigt födda barns smärta ignoreras

För tidigt födda barn, som får intensivvård, utsätts för mycket smärta och smärtan orsakar skador. Trots detta får hälften av alla för tidigt födda barn ingen smärtbedömning. – Ingen kontrollerar om de upplever smärta eller hur mycket smärtlindring de behöver, säger Mats Eriksson, forskare vid Örebro universitet.

– För tidigt födda barn är känsliga för smärta eftersom hjärna och nervsystem är under utveckling. Men det går inte att ge dem smärtlindring eller lugnande medel för säkerhets skull för smärtlindring vid fel tillfälle leder också till skador. Därför är smärtskattningen så viktig, säger Mats Eriksson, specialistsjuksköterska i intensivvård och forskare i medicinsk vetenskap, som arbetat med kartläggningen tillsammans med Hugo Lagercrantz och Lena Bergqvist vid Karolinska institutet samt forskare från 17 andra länder.

Det internationella EU-projektet har undersökt 6700 för tidigt födda barn på 243 neonatala intensivvårdsavdelningar i 18 länder och är den största studien i sitt slag. Studien visar att för drygt hälften av barnen gjordes ingen smärtskattning och en femtedel av barnen fick ingen smärtlindring eller lugnande läkemedel alls.

– Det är anmärkningsvärt att så många barn inte bedöms. En bra smärtskattning är grunden för en bra behandling. Genom att kontrollera barnets ansiktsuttryck, puls och andning kan man uppskatta hur mycket smärtlindrande medel som behövs, säger Mats Eriksson.

Det är inte säkert att de 20 procent av barnen som inte fick någon smärtlindring behövde det. Men samtidigt visar studien att i de fall barnens smärta bedömdes var det nästan dubbelt så stor chans att de fick smärtlindring med opioider såsom morfin, eller lugnande läkemedel.

Desto tidigare barnen var födda, desto mindre var chansen att de skulle få smärtlindrande eller lugnande läkemedel.

– 20 procent av barnen fick aldrig smärtlindring och det är troligt att många av dem hade behövt det åtminstone vid något tillfälle, säger Mats Eriksson.

– I Sverige har vi kommit långt. Vi är bra på smärtskattning och på att anpassa behandlingen. Vi är dessutom bra på att ta hjälp av andra metoder. Att lindra smärta med sockervatten eller genom hud-mot-hudkontakt med en förälder. På så sätt lindrar vi smärtan för barnet utan att använda för mycket smärtstillande eller lugnande.

En bra balans mellan smärta och smärtlindring gör att det går att undvika framtida problem. Att uppleva mycket smärta som nyfödd kan leda till ett förändrat smärtbeteende som vuxen. Att man blir känsligare för smärta helt enkelt. Dessutom får många barn problem med uppmärksamhet och koncentration. En del utvecklar ADHD. Men det finns stora skillnader mellan de europeiska länderna när det gäller smärtskattning och smärtlindring.

Grekland utmärker sig till exempel genom att ge mycket mindre smärtlindring.

– Målet är att alla barn ska behandlas likadant och att det inte ska baseras på slump, traditioner eller vad den enskilde läkaren tror eller inte tror på. Det finns internationella riktlinjer men de är gamla och behöver uppdateras. Nästa steg är att ta fram gemensamma europeiska riktlinjer.

Artikel
Resultat av studien finns publicerade i The Lancet:

Kontaktinformation
Mats Eriksson E-post: mats.h.eriksson@oru.se Telefon: 019-303362, 070-779 22 44

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera