Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 september 2015

Amerikansk hummer kan sprida sjukdomar till inhemska skaldjur

Under fjolårets hummerfiske rapporterade fiskare fångst av 19 amerikanska humrar. Forskar vid SLU:s havsfiskeslaboratorium varnar nu för risken att den icke inhemska hummern sprider främmande sjukdomar och parasiter till skaldjur i svenska vatten. Det är också okänt vad en spridning av hybridhumrar skulle innebära.

Den 21 september börjar årets hummerfiske och forskare vid SLU:s havsfiskelaboratorium räknar med nya fynd av förvildad amerikansk hummer, framför allt kring Lysekil.

Nu ber forskarna vid SLU hummerfiskare om hjälp med kartläggningen av artens utbredning, och utlovar en belöning för varje inlämnad amerikansk, eller sjuk, hummer. Under hösten 2014 rapporterades 19 amerikanska humrar som fångats av fiskare i Gullmarsfjorden, varav de flesta inom ett mindre område vid Lysekil. Av dessa var 4 honor med yttre rom varav 1 hona hade hybrid-ägg.

Det är okänt vad det skulle kunna innebära om hybrider sprids i våra vatten. Det finns en uppenbar risk att amerikansk hummer även kan sprida främmande sjukdomar och parasiter till den inhemska europeiska hummern och andra skaldjur.

– De humrar som fångats hittills är sannolikt bara toppen på ett isberg och det är en kamp mot klockan att stoppa import av levande amerikansk hummer innan det är för sent, säger Vidar Øresland och Mats Ulmestrand, forskare vid SLU:s havsfiskelaboratorium.

Totalt har det sedan första fyndet 2008 rapporterats 26 amerikanska humrar mellan Marstrand och Smögen. Fångsterna kommer sannolikt från rymningar från olagliga sumpningar av hummer i havet. Amerikansk hummer vandrar inte in till svenska vatten, utan deras förekomst är ett resultat av människors okunskap.

Havsfiskelaboratoriet betalar nu ut en belöning på 500 kr för varje amerikansk hummer eller sjuk hummer.

Läs mer om hummerhotet på SLU:s webb.

Kontaktinformation
Vidar Øresland, docent Havsfiskelaboratoriet i Lysekil, Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet vidar.oresland@slu.se, 010-478 40 53

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera