Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juni 2015

Fler autismdiagnoser speglar inte en faktisk ökning av symtomen

Antalet diagnoser om autismspektrumstörningar har det senaste decenniet ökat kraftigt. Men symtomen har inte blivit vanligare i befolkningen, utan ökningen beror sannolikt på breddade diagnoskriterier, att fler söker hjälp och en ökad kunskap hos professionen.

Antalet diagnoser för autismspektrumstörning har under det senaste decenniet ökat från en halv procent i början på 2000-talet till över 2 procentunder 2014.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har nu studerat ökningen närmare för att undersöka om den faktiskt speglar en ökning av de symptom som diagnosen baseras på.

För att kunna svara på frågan har forskarna använt två databaser. Den ena ett patientregister som samlar alla individer födda i Sverige mellan 1993 och 2002, totalt 1 078 975 personer. Den andra en pågående tvillingstudie med totalt 19 993 individer födda under samma tidsrymd.

Efter att ha mätt förekomsten av autismspektrumstörning i patientregistret genomfördes intervjuer med föräldrarna till de 19 993 barnen i tvillingstudien. Frågorna hämtades från ett instrument utprovat för att mäta autismspektrumstörningar där föräldern tillfrågas om förekomsten och allvarlighetsgraden av olika symptom.

Resultaten från studien, som publiceras i ansedda British Medical Journal, visar att även om förekomsten av autism ökade för varje år i patientregistret, var symtomen i tvillingstudien under samma tioårsperiod konstanta.

– Det innebär att prevalensökningen av autismspektrumstörningar inte speglas av en ökning av autismsymptomen. Med andra ord är symptomen inte vanligare i befolkningen idag jämfört med för tio år sedan, säger professor Christopher Gillberg vid Sahlgrenska akademin.

Förklaringen till den ökade autismprevalensen kan enligt forskarna sannolikt förklaras med tre faktorer: att de diagnostiska kriterierna har breddats, att allt fler söker hjälp och att den professionella kunskapen om autismspektrumstörningar har ökat.

– Detta resultat visar att det är administrativa snarare än etiologiska förändringar som ligger bakom den rapporterade ökningen, säger Christopher Gillberg.

Artikeln Autism phenotype versus registered diagnosis in Swedish children: prevalence trends over 10 years in general population samples publicerades i BMJ den 28 april.

Länk till artikel

Kontakt:Christopher Gillberg kan nås via Ingrid Vinsa, Gillbergcentrum, Göteborgs universitet, 031 342 59 70, ingrid.vinsa@gnc.gu.se

Kontaktinformation
http://www.bmj.com/content/350/bmj.h1961

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera