Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 maj 2015

Lägre lön för de syskon som väljer jordbruk eller fiske

Hur stor är skillnaden i inkomst för barn till lantbrukare och fiskare om de väljer samma yrke som sina föräldrar jämfört med om de väljer en annan karriär? Svaret är att de tjänar ca 25 procent mindre än om de valt ett annat arbete, enligt en studie från AgriFood Economics Centre.

Studien använder sig av data från Statistiska Centralbyrån bestående av 11 924 barn till lantbrukare och fiskare under 2012. Inkomsterna är samlade arbets- och förvärvsinkomster från lantbruket, fisket och övriga näringar.

– Vi finner att lantbrukarsöner som väljer att bli lantbrukare har nästan 30 procent lägre inkomst än sina bröder som valt en annan karriär. För fiskarsöner och lantbrukardöttrar är motsvarande skillnad ca 20 till 25 procent, säger Martin Nordin, nationalekonom på AgriFood och en av författarna bakom studien.

– För att kunna jämföra individers inkomster är det nödvändigt att inkomsterna inte beror på att individerna skiljer sig åt i andra avseenden än valet av yrke. Att jämföra syskon som växt upp inom samma lantbrukar- eller fiskarfamilj och därför har samma förutsättningar är därför idealiskt, fortsätter Staffan Waldo, nationalekonom och medförfattaren till studien.

Flera saker styr valet att bli lantbrukare och fiskare.

– Möjligheten till ett fritt jobb, låga levnadsomkostnader för att bo på landsbygden och förmåner som egen skog med jakträtt m.m. är positiva faktorer som spelar in. Men om de låga inkomsterna innebär att driftiga individer väljer bort näringarna kan detta bli ett problem på sikt, avslutar Martin Nordin.

FAKTA
AgriFood Economics Centre är ett samarbete mellan Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Sammanfattning på svenska
Martin Nordin, Johan Blomquist och Staffan Waldo. I pappas fotspår – vad tjänar barn till jordbrukare och fiskare? Agrifood economics centre, Policy Brief, Nr 2015:3.
http://www.agrifood.se/publication.aspx?fKeyID=1815

Vetenskaplig artikel
Blomquist, J., Nordin, M., Waldo, S. (2015) Estimating the return to farming and fishing using a sibling approach. AgriFood Economics Centre Working Paper 2015:2.
http://www.agrifood.se/publication.aspx?fKeyID=1816

Kontaktinformation
Jordbruksfrågor: Martin Nordin, docent i nationalekonomi på AgriFood Economics Centre, vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. 046-222 07 90, martin.nordin@nek.lu.se. Fiskefrågor:Staffan Waldo, nationalekonom på AgriFood Economics Centre, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 046-222 07 92, staffan.waldo@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera