Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 mars 2015

Ökade kunskaper om tandlossning

Parodontit, tandlossning, är en mycket vanlig sjukdom som i olika grad drabbar hälften av den vuxna befolkningen. I sin doktorsavhandling visar Eleonor Palm att bakterien Porphyromonas gingivalis, som är starkt kopplad till parodontit, inte bara bidrar till att orsaka den skadliga inflammationen utan också påverkar kroppens förmåga att försvara sig mot den.

Eleonor Palm har särskilt studerat samspelet mellan bakterien och de celler som bygger upp tandköttet och som kallas fibroblaster. Vid parodontit bildas djupa fickor i tandköttet där bakterier samlas och orsakar inflammation. Inflammationen bryter ned de vävnader som stödjer tanden, som så småningom lossnar.

– Att öka kunskaperna om den här processen är viktigt för att kunna utveckla olika sätt att ställa diagnos och behandla parodontiten, säger Eleonor Palm. Det handlar inte enbart om att hejda själva tandlossningen. Forskning visar att det också finns ett samband mellan parodontit och andra inflammatoriska sjukdomar som reumatism och hjärt- och kärlsjukdomar.

God munhälsa skyddar
Parodontit kan behandlas, framförallt genom att man gör rent tandfickorna ordenligt, men de skador som uppstår är kroniska.

– Det bästa skyddet är att sköta munhälsan ordentligt genom att hålla rent med tandborstning och annat som gör att utvecklingen av parodontit aldrig kommer igång. En god munhälsa minskar också risken för andra inflammatoriska sjukdomar.

Avhandlingen har det långa namnet Inflammatory responses of gingival fibroblasts in the interaction with the periodontal pathogen Porphyromonas gingivalis. Eleonor Palm har visat att celltypen fibroblaster, som är den vanligaste i tandköttet, i motsats till vad man tidigare trott, kan känna igen bakterien Porphyromonas gingivalis och starta en inflammation. Inflammationen är ju ett sätt för kroppen att försvara sig mot bakterien, men avhandlingen visar att P. gingivalis också stör signalerna mellan fibroblastercellerna när de ska skydda sig.

Störda signaler
– Jag har undersökt hur fibroblasten känner igen P. gingivalis och vad som då händer inne i cellen, vilka vägar signalerna mellan cellerna tar för att få igång den inflammatoriska processen och hur P. gingivalis manipulerar dessa signaler för att förstärka sin egen tillväxt och överlevnad.

Vid en inflammation, producerar kroppens immunförsvar olika enzymer, som ska skydda mot bakterier och andra främmande ämnen. Men de kan ibland bli så kraftfulla att de i stället bidrar till att också frisk vävnad bryts ned.

– Min forskning visade att fibroblaster producerar ett ämne, SLPI (secretory leukocyte protease inhibitor), som dämpar dessa enzymer och därmed skyddar vävnaden mot dessa skador. Nu har jag upptäckt att bakterien P. gingivalis hämmar och bryter ned SLPI, vilket leder till att de skadliga enzymerna inte dämpas utan i stället bidrar till de skador i vävnaden som är typiska för parodontit.

Kontaktinformation
Eleonor Palm, 019-30 21 93, eleonor.palm@oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera