Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 november 2014

Amerikansk hummer utanför Lysekil

Hösten 2014 har 17 amerikanska humrar fångats av fiskare i Gullmarsfjorden – de flesta inom ett mindre område vid Lysekil. Av dessa har 4 honor dessutom haft yttre rom. SLU-forskarna Vidar Øresland och Mats Ulmestrand anser att de humrar som hittills fångats sannolikt bara är toppen på ett isberg och att det är en kamp mot klockan att stoppa amerikansk hummer innan det är för sent.

Totalt har det sedan första fyndet 2008 rapporterats 22 amerikanska humrar i Sverige. Årets fångster härrör sannolikt till största delen från rymningar från en eller flera olagliga sumpningar av hummer i havet vid Lysekil. Amerikansk hummer vandrar inte in till svenska vatten, utan deras förekomst är ett resultat av människors okunskap.

I Skagerrak har amerikansk och europeisk hummer redan fått avkomma tillsammans (hybrider). Det är okänt vad det skulle kunna innebära om hybrider sprids i våra vatten. Det finns en uppenbar risk att amerikansk hummer även kan sprida främmande sjukdomar och parasiter till vår egen hummer och andra  skaldjur.

Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig myndighet för våra svenska hummerbestånd och främmande arter. Miljödepartementet behandlar, sedan flera år tillbaka, frågan om ett förbud mot import av levande amerikansk hummer.

Hur sprids amerikansk hummer till svenska vatten?
Amerikansk hummer kan antingen medvetet sättas ut eller rymma från förvaring i havet. Fångade amerikanska humrar i norska och svenska vatten har i en del fall fortfarande haft nordamerikanska exportörers gummiband runt klorna. En naturlig invandring från Nordamerika kan helt uteslutas. Amerikansk hummer kan förekomma på samma djup som europeisk hummer dvs. ner till ca 50 m men den kan även gå ner till över 200 m. Om amerikansk hummer går ned på djupare vatten kommer den att undgå ett fiskas med tinor och får därmed ett skyddat område där en population kan växa till. Om detta sker kan en introduktion i svenska vatten inte hindras. Det är därför viktigt att agera snabbt!

Importförbud
Det är förbjudet att sumpa amerikansk hummer i svenska vatten. Då försäljning av levande amerikansk hummer sker direkt till allmänheten är det omöjligt att övervaka ett sådant förbud. Det är endast genom att förbjuda importen av levande amerikansk hummer som en spridning till svenska vatten kan hindras på ett optimalt sätt. Tidigare har ett sådant förbud antagits när det gäller levande  import av insjökräftor.

Hotet från amerikansk hummer
Nordamerikanskt hummerfiske har lokalt drabbats hårt av sjukdomsutbrott. Sjukdomar med hög dödlighet (ex bakteriesjukdomen Gaffkemia) förekommer i tankar där hummer förvaras innan export. I havet förekommer t.ex. sjukdomen shell disease, som är en komplex sjukdom (som undersöks av många amerikanska laboratorier) och som orsakar fisket stor skada, då hummern får stora skador på skalet vilket gör dem osäljbara och kan orsaka dödlighet. Amerikansk hummer har många andra sjukdomar men kunskapsnivån är fortfarande låg. Amerikansk hummer har parasiter som kan orsaka skada genom att  bland annat äta upp hummerns ägg. Sådana parasiter sprids även till krabbor. Hittills har sådana parasiter ej rapporterats från hummer i svenska vatten.

Havsfiskelaboratoriet i Lysekil (SLU) betalar 500 kr för varje inlämnad amerikansk hummer.

Direkt påverkan på europeisk hummer
Kunskapen är låg om hur amerikansk och europeisk hummer påverkar varandra. En amerikansk hummerhona har befruktats (i vilt tillstånd) av en europeisk hane i norska vatten (Skagerrak). Denna hona har därefter kläckt sina ägg i ett akvarium i Norge och avkomman (hybrider) ska testas för att se om avkomman är fertil.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera