Tema

Måttlig alkoholkonsumtion hälsosamt för några med viss gen

En studie från Sahlgrenska akademin bekräftar att en måttlig alkoholkonsumtion kan skydda mot hjärt- och kärlsjukdomar. Men skyddet tycks bara gälla för de omkring 15 procent av befolkningen som har en särskild, gynnsam gen.

I studien inkluderades 618 svenskar med hjärtsjukdom samt en kontrollgrupp på 3 000 friska personer. Personerna delades upp efter hur mycket alkohol de drack. Samtidigt genomgick de tester för att identifiera en speciell genvariant, som i tidigare studier visat sig spela en roll för alkoholens eventuella hälsoeffekter.

Resultaten, som publiceras i ämnesledande tidskriften Alcohol, bekräftar dessa tidigare studier.  

– Bara personer som har den här speciella genen tycks få ett ökat skydd mot hjärtsjukdomar genom en måttlig alkoholkonsumtion. Det innebär att ett måttligt drickande bara har en skyddande hälsoeffekt hos omkring 15 procent av befolkningen, säger Dag Thelle, professor emeritus vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

De råd som ofta ges kring en måttlig alkoholkonsumtion och dess goda hälsoeffekter är enligt Göteborgsforskarna därmed alltför generella.

– Enbart en måttlig alkoholkonsumtion ger inget skydd. Den särskilda genen har inte heller den någon skyddande effekt. Men kombinationen tycks ha en starkt hälsofrämjande effekt när det gäller hjärt- och kärlsjukdom, säger professor Lauren Lissner som också medverkat i studien.

I detalj handlar det om att den speciella genen kodar för ett protein kallat Cholesterylester transfer protein (CETP),vilket i sin tur påverkar det «goda» så kallade HDL-kolesterolet i kroppen som bland annat hanterar överskott av fett i våra blodådror. Teorin är att alkohol på något sätt påverkar CETP-proteinet, och därmed gynnar det goda, hjärtskyddande kolesterolet. En annan teori är att alkohol innehåller nyttiga, skyddande antioxidanter.

Göteborgsforskarna menar att båda teorierna kan stämma, men exakt hur de skyddande mekanismerna i så fall ser ut är fortfarande okänt.

– Vår studie är ett steg på vägen, och det krävs mycket mer forskning i ämnet. Om vi lyckas kartlägga dessa mekanismer skulle man kanske i framtiden genom ett enkelt gentest bestämma om du hör till de gynnade 15 procenten, vilket skulle ge viktig information till våra råd om alkoholkonsumtion. Men viktigare är kanske om man hittar nya mekanismer för förebyggande av hjärt-kärlsjukdom, säger Dag Thelle.

FAKTA
Artikeln CETP TaqIB genotype modifies the association between alcohol and coronary heart disease: The INTERGENE case-control study publicerades online i Alcohol den 17 september.

Länk till artikel: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0741832914200565

Måttlig alkoholkonsumtion hälsosamt för några med viss gen

 lästid ~ 2 min