Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 februari 2014

Forskare identifierar gener bakom tvångssyndrom hos hundar

Forskare från Uppsala universitet och Broad Institute, USA, har identifierat fyra gener med samband till tvångssyndrom (Obsessive Compulsive Disorder, OCD) hos hundar. Resultatet, som publiceras i nästa nummer av tidskriften Genome Biology, föreslås kunna leda till ny forskning om det mer komplicerade tvångssyndrom som drabbar människa.

Hos människor drabbas cirka 1-3 procent av tvångssyndrom, men hos hundar är vissa raser betydligt mer drabbade än andra. Precis som hos människa leder sjukdomen till repetitivt beteende (se videoinslag på repetitivt beteende), t ex att oupphörligt putsa sig, jaga sin egen svans och skugga eller suga på en filt.

Tidigare studier av tvångssyndrom har gjorts på möss, men i denna studie används DNA-prover från hundar eftersom deras symptom liknar människans. Tillståndet kan dessutom mildras med antidepressiva läkemedel, precis som hos människa. Med avancerad storskalig teknik lyckades forskarna inte bara identifiera regioner i arvsmassan som kunde kopplas till OCD, de lyckades även identifiera fyra specifika sjukdomsgener som var gemensamma för de hundraser som ofta drabbas av tvångssyndrom: Doberman Pinscher, schäfer, Shetland sheepdog och Jack Russell terrier.

–  Det är fascinerande att se de stora likheterna mellan tvångssyndrom hos människa och hund, därför har vi designat vår studie för att just kunna dra nytta av dessa likheter och samtidigt utnyttja att det går mycket lättare att hitta sjukdomsgener i hundar, säger Kerstin Lindblad-Toh, professor vid Uppsala universitet, Co-Director SciLifeLab, samt gruppledare vid Broad Insititute, USA.

Inledningsvis gjordes en storskalig genstudie av Doberman pinscherhundar för att identifiera vilka genregioner som var mest relevanta för sjukdomen. Dessa regioner samt relaterade gener sekvenserades därefter hos alla fyra undersökta raser – åtta hundar med OCD och åtta utan. Forskarna identifierade specifika genvariationer, s k ”case only variants”,  som återfanns i åtminstone en av de sjuka hundarna, men inte i någon av de friska. Dessa testades i ytterligare 69 hundar från de fyra raser som har ökad känslighet för tvångssyndrom, samt i 19 hundar av andra raser. Forskarna fann fyra muterade gener med tydlig koppling till tvångssyndrom: CDH2, PGCP, ATXN1 och CTNNA2.

De gener som hade flest mutationer var alla involverade i såväl bildandet av som funktionen hos synapserna i nervsystemet. Detta tyder på att tvångssyndrom orsakas av brister i synapsernas funktion. Tidigare studier har pekat på bristande genreglering i vissa delar av hjärnan. Sammantaget betyder detta att mutationer i de aktuella generna leder till problem med synapserna i delar av hjärnan som har betydelse för OCD.

Studien kan vara viktig för kunskapen om tvångssyndrom hos människa, men det behövs fler studier som visar om samma gener, eller andra gener som samarbetar med dessa, kan orsakar problemen hos människa och om det kan leda till nya behandlingsmetoder.

– Vi hoppas att detta kan leda till bättre förståelse av den underliggande nervsignaleringen vid tvångssyndrom. De läkemedel som finns idag fungerar inte så bra vare sig för hundar eller människor, säger Kerstin Lindblad-Toh. En bättre förståelse av sjukdomen borde kunna leda till mer riktade behandlingsmetoder i framtiden.

FAKTA
Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är ett center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar teknisk expertis och avancerade instrument med ett brett kunnande inom translationell medicin och molekylär biovetenskap. SciLifelab är en nationell resurs och ett samarbete mellan fyra universitet: Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera