Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 februari 2014

Störd återhämtning från inflammation kopplas till Alzheimers

Sista steget i den normala inflammationsprocessen kan vara störd hos patienter med Alzheimers sjukdom. I en studie, som publiceras i tidskriften Alzheimer’s & Dementia, framgår bland annat att nivåerna i hjärna och ryggmärgsvätska av de molekyler som behövs för att vävnad ska kunna rensas från skadliga inflammatoriska ämnen och återhämta sig är lägre vid Alzheimers sjukdom än normalt. Lägre nivåer av dessa molekyler kunde också kopplas till sämre minnesfunktion.

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens och leder på sikt till nervcellsdöd kopplad till ökande grad av minnesstörningar. Liksom andra neurodegenerativa sjukdomar karaktäriseras Alzheimers av en inflammatorisk process i hjärnan. Långvarig inflammation, med frisättning av inflammatoriska och giftiga substanser, kan orsaka ytterligare skada och nervcellsdöd.

Inflammationsprocessen avslutas normalt med så kallad resolution eller upplösning. Detta är en aktiv process som regleras av olika molekyler, där vävnaden rensas från avdödade mikroorganismer, rester från döda celler och liknande genom en upptagsmekanism (fagocytos) och där frisättning av tillväxtfaktorer stimulerar vävnadens reparation.

Forskare vid Karolinska Institutet har nu tillsammans med kollegor i USA visat att nivåerna av resolutionsreglerande molekyler är lägre än normalt i hjärnan och i ryggmärgsvätskan vid Alzheimers sjukdom. Forskarna har också visat att den lägre halten av dessa molekyler korrelerar med lägre grad av kognitiv funktion, det vill säga minnesförmåga. Resultaten bygger på analyser av ryggmärgsvätska från 15 patienter med Alzheimers sjukdom, 20 patienter med mild kognitiv svikt och 21 kontrollpersoner. Forskarna analyserade också hjärnvävnad från 10 Alzheimerpatienter och 10 kontrollpersoner.

– Vår hypotes är att ökad resolution vid inflammationsprocessen i hjärnan hos personer med Alzheimers sjukdom minskar nervcellsdöden, vilket i sin tur kan ha positiv effekt på sjukdomsutveckling och kognition. Det här är en helt ny infallsvinkel och ger möjlighet att utveckla nya behandlingsprinciper för Alzheimers sjukdom, säger professor Marianne Schultzberg, som lett studien vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

I pågående studier undersöker forskarna nu hur de molekyler som bidrar till upplösning påverkar nervcellsdöd i cellodling och om man i djurexperiment kan förhindra neurodegeneration och förbättra minnesfunktionen genom behandling med dessa substanser. De hittills kända molekyler som fungerar upplösande vid inflammation är derivat från omega-3-fettsyror, vilka utgör populära kosttillskott som tillskrivits flera hälsofrämjande effekter och även visats kunna ha effekt på faktorer av betydelse för sjukdomsprocessen vid Alzheimers sjukdom, i linje med de nya resultaten som beskrivs ovan. Forskarna bakom de aktuella resultaten har i tidigare studier visat att omega-3 också kan stimulera celler att ta hand om så kallad beta-amyloid, ett protein som dödar nervceller och finns i hjärnan i form av plack vid Alzheimers sjukdom.

Forskningen har finansierats med stöd från bland annat Vetenskapsrådet, Swedish Brain Power, Stockholms läns landsting, Chinese Scholarship Council, Knut and Alice Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor, Alzheimerfonden, Gun och Bertil Stohnes stiftelse, Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse.

Publikation: ”Resolution of inflammation is altered in Alzheimer’s disease”, Wang X, Zhu M, Hjorth E, Cortés Toro V, Eyjolfsdottir H, Graff C, Nennesmo I, Palmblad J, Eriksdotter M, Sambamurti K, Fitzgerald JM, Serhan CN, Granholm A-C & Schultzberg M, Alzheimer’s & Dementia, online 14 February 2014.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera