Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 april 2013

Forskare kartlägger unga kvinnors alkoholvanor

Unga kvinnor rapporterar allt mer stressrelaterade besvär. Nu ska en studie vid Sahlgrenska akademin kartlägga om det även påverkar alkoholbruket hos yngre kvinnor i Göteborg.

I början av 2013 startar Sahlgrenska akademin och Göteborgs universitet en ny omgångav den mycket uppmärksammade WAG-studien (Women and Alcohol in Gothenburg). Drygt 1 200 kvinnor mellan 20 och 45 år kommer då att intervjuas om sin psykiska hälsa, arbetssituation, alkoholkonsumtion, stress, prestationskrav och familjesituation.

När studien inleddes i mitten på 1980-talet var kunskapen om kvinnors hälsa och alkoholkonsumtion dålig. Idag har studien resulterat i sju avhandlingar och flertalet vetenskapliga publiceringar.  

– Genom att vi fått följa samma kvinnor vid olika tillfällen i livet har vi idag en betydligt bättre bild av hur kvinnors alkoholvanor, livssituation och hälsa hänger ihop. Kunskapen har kommit till nytta inte minst i utformningen av förebyggande insatser på olika nivåer i samhället, säger Gunnel Hensing, forskare vid Sahlgrenska akademin.

WAG-studien har bland annat visat att kvinnor som i låg grad anser sig vara tävlingsinriktade, dominanta och ha en stark vilja har en större risk för att utveckla ett alkoholmissbruk.

Göteborgsforskarna har också visat att kvinnor ofta lyckas ta sig ur sitt alkoholmissbruk utan att ta kontakt med vården.

I årets studie kommer forskarna inkludera en helt ny grupp i kartläggningen, bestående av 20-åringar som bor i Göteborg.

–Sedan slutet av 1980-talet har yngre kvinnors utbildningsnivå ökat kraftigt, precis som deras alkoholkonsumtion och förekomsten av stressrelaterade symptom. Därför har vi involverat yngre kvinnor och kompletterat studien med frågor om stress, självbild, prestationsbaserad självkänsla och balansen mellan arbete och familjeliv, säger Gunnel Hensing.

Fakta
Studien “Women and alcohol in Gothenburg” startade i mitten av 1980-talet. Intervjuer har genomförts 1990, 1995 och 2000. Intervjuerna rör kvinnornas arbetsliv, fritid, familj, sociala situation samt erfarenheter från uppväxt och skola.

Studien är epidermiologisk, vilket innebär att alla inom området undersöks, inte bara de som har psykiska problem eller alkoholproblem. Studien fokuserar både på hur kvinnorna mår psykiskt och fysiskt och har som syfte att hitta ett samband mellan till exempel höga krav i arbetslivet och alkoholvanor.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera