Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 mars 2013

Forskare bildar nya nervceller – direkt i hjärnan

Forskningsfältet cellterapi, som syftar till att bilda nya celler i kroppen för att bota sjukdomar, har tagit ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen mot nya behandlingar. En färsk rapport från forskare vid Lunds universitet visar att det är möjligt att programmera om andra celler till nervceller, direkt i hjärnan.

För två år sedan blev forskare i Lund först i världen med att programmera om mänskliga hudceller, så kallade fibroblaster, till dopaminproducerande nervceller – utan att ta omvägen via stamcellsstadiet. Forskargruppen senaste genombrott flyttar fram positionerna ytterligare och visar att det går att programmera om både hudceller och stödjeceller direkt till nervceller, på plats i hjärnan.

– Fynden är de första viktiga bevisen på att det går att omprogrammera andra celler till nervceller inuti hjärnan, säger Malin Parmar, forskargruppschef och docent i neurobiologi.

Forskarna använder gener som designats så att de kan aktiveras eller stängas av med hjälp av ett läkemedel. Generna sätts in i två olika typer av humana celler: fibroblaster och gliaceller, stödjeceller som finns naturligt i hjärnan. Efter att forskarna transplanterat cellerna i hjärnan hos råttor aktiveras generna via ett läkemedel som placeras i djurens dricksvatten. Här påbörjar cellerna sin förvandling till nervceller.
I ett separat experiment på möss, där likadana gener injicerats i mushjärnan, lyckades också forskargruppen programmera om mössens egna gliaceller till att bli nervceller.

– Upptäckten har potentialen att på sikt bana väg för alternativ till transplantation av celler, vilket skulle undanröja tidigare hinder för forskningen, såsom svårigheten att få hjärnan att acceptera främmande celler, samt risken för tumörbildningar, säger Olof Torper, doktorand och försteförfattare till studien.

Sammantaget öppnar den nya tekniken – direkt omprogrammering i hjärnan – nya möjligheter för att i framtiden mer effektivt kunna ersätta döende hjärnceller i sjukdomar som Parkinsons.

– Vi utvecklar nu tekniken så att den kan användas för att skapa nya nervceller som ersätter funktionen av skadade celler. Att kunna utföra omprogrammeringen in vivo betyder att man kan tänka sig en framtid då vi bildar nya celler direkt på plats i den mänskliga hjärnan, utan att ta omvägen via cellkultur och transplantation, avslutar Malin Parmar.

Publikation: “Generation of induced neurons via direct conversion in vivo.”
Författare: Olof Torper, Ulrich Pfister, Daniel A. Wolf, Maria Perira, Shong Lau, Johan Jacobsson, Anders Björklund, Shane, Grealish, Malin Parmar
Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), March 25, 2013. Länk till PNAS

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera