Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 oktober 2012

Dyslexi kopplat till impulsivitet hos rättspsykiatriskt undersökta patienter

En studie av en grupp män som genomgått rättspsykiatrisk undersökning visar en stark koppling mellan dyslexi och impulsivitet. De med dyslexi var mer impulsiva än andra i samtliga fall utom ett. De utan dyslexi visade ingen ökad grad av impulsivitet.

Studien har utförts av forskarna Anna Dåderman vid Högskolan Väst, Ann Wirsén Meurling vid Lunds universitet och Sten Levander vid Malmö högskola.

För att en person ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning måste det finnas en misstanke om en allvarlig psykisk störning. Dit räknas psykotiska tillstånd, svåra personlighetsstörningar och impulsstyrd kriminalitet som pyromani och vissa sexualbrott. Personen måste också ha begått ett allvarligt brott som rån, våldsbrott eller mordbrand.

Gruppen som undersöktes i den aktuella studien bestod av bara 22 män, men resultaten var mycket tydliga. 9 av männen hade dyslexi och 13 hade det inte. Forskarna fann förhöjd impulsivitet enbart bland dem som hade dyslexi. Graden av impulsivt tänkande mättes med en serie tester. Det gällde till exempel att på en datorskärm hitta genom en labyrint. För impulsiva personer går detta snabbt, men blir ofta fel.

Impulsivitet är karaktäristiskt för vissa typer av psykiatrisk problematik och spelar en viktig roll för kriminalitet.

– Om man inte tänker sig för är det lättare att göra saker som man inte borde ha gjort. Är man dessutom påverkad av droger eller alkohol triggas impulsiviteten, säger Anna Dåderman.
Även dyslexi spelar en roll för kriminalitet. Bland personer som sitter i fängelse har 40 till 70 procent dyslexi, jämfört med 6 till 10 procent av befolkningen i stort.

Vad kopplingen mellan dyslexi och impulsivitet beror på kan forskarna inte säga. Deras studie är den första som tydligt visar den här kopplingen hos vuxna, men det finns annan forskning som visar på liknande samband hos barn. Tidigare forskning visar också på en stark koppling mellan dyslexi och ADHD, där ett av kriterierna är just impulsivitet. Även ADHD är överrepresenterat bland personer som sitter i fängelse.

Personer som begått brott och vårdas inom rättspsykiatrin i Sverige diagnostiseras sällan med dyslexi, trots att forskningen visat att dyslexi är överrepresenterat bland dem. De får därmed inte tillräcklig hjälp med sin dyslexi. De tre forskarna bakom studien anser att patienter i rättspsykiatrin behöver undersökas med avseende på dyslexi och impulsivitet. Detta oberoende av om de har ADHD eller inte. Det är viktigt att man ger rätt form av stöd till dessa patienter.

INFORMATION & KONTAKT
Referens: Dåderman, A. M., Wirsén Meurling, A., & Levander, S. (2012). ’Speedy action over goal orientation’: Cognitive impulsivity in male forensic patients with dyslexia. Dyslexia, 18, 226-235.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera