Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 september 2012

Biomarkörer i ryggvätska kan identifiera Alzheimerssjuka

Genom att analysera särskilda biomarkörer i ett vanligt ryggvätskeprov går det att skilja patienter med Alzheimers från patienter med andra demensjukdomar. Metoden, som studerats av forskare vid Sahlgrenska akademin, kan på sikt leda till att Alzheimers kan upptäckas tidigare.

På grund av likartade symtom kan det vara svårt att skilja patienter med Alzheimers från patienter med andra demenssjukdomar, liksom att skilja patienter med Parkinsons sjukdom från de med andra motoriska sjukdomar.

Att kunna ställa en korrekt diagnos är en förutsättning för att tidigt kunna sätta in rätt behandling och läkemedel. En forskargrupp vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, är på väg att utveckla en ny metod  som skiljer ut patienter med Alzheimers eller Parkinsons genom ett vanligt ryggvätskeprov.  

I studien, som letts av professor Kaj Blennow och som genomförts på 450 patienter vid Skånes universitetssjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har forskarna testat fem proteiner som fungerar som så kallade biomarkörer för de båda sjukdomarna.

– Vi vet genom tidigare studier att Alzheimers är förknippat med biokemiska förändringar i särskilda proteiner i hjärnan. Den nya studien visar att man genom att inkludera ett nytt protein kan separera patienter med Alzheimers från patienter med till exempel Lewy body-demens eller Parkinson-demens, säger Annika Öhrfelt, forskare vid Sahlgrenska akademin.

På samma sätt kan biomarkörerna enligt studien särskilja Parkinsonpatienter från patienter med Parkinsonliknande sjukdomar.

–Innan biomarkörerna kan komma till klinisk nytta i det tidiga sjukdomsförloppet krävs vidare studier, men det här är ett viktigt steg på vägen, säger Annika Öhrfelt.

INFORMATION

Artikeln “Accuracy of a Panel of 5 Cerebrospinal Fluid Biomarkers in the Differential Diagnosis of Patients With Dementia and/or Parkinsonian Disorders” publiceras i ansedda tidskriften JAMA.

FAKTA OM STUDIEN
I den aktuella studien analyserades proteinerna beta-amyloid, tau/P-tau, alfa-synuklein och neurofilament. Medverkande forskare från Göteborgs universitet: Annika Öhrfelt, Radu Constantinescu, Ulf Andreasson, Björn Holmberg, Henrik Zetterberg, Kaj Blennow.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera