Artikel från Örebro universitet
11 juni 2012

”Goda” bakterier påverkar immunförsvaret

Under senare år har forskningen visat att vissa probiotiska, hälsofrämjande, bakterier kan skydda mot en rad infektioner. Men det krävs mer forskning för att ta reda på vilken nytta olika bakterier gör och vilka mekanismer som ligger bakom.

I en ny doktorsavhandling i biologi visar Örebroforskaren Mattias Karlsson att mjölksyrabakterier, laktobaciller, kan förändra immunförsvarets reaktioner hos urinvägsceller.

– Med tanke på det ökande antalet resistenta bakterier, är det viktigt att vi börjar undersöka mekanismerna hos probiotiska bakterier för att se hur de kan bidra till att förhindra infektioner, säger Mattias Karlsson.

Han har särskilt studerat hur celler från urinvägarna reagerar när man tillför laktobaciller, en grupp bakterier som i dag ofta används för att lindra tarmbesvär och stärka immunförsvaret.

– Forskning har visat att en extra tillförsel av vissa laktobaciller kan minska risken för kvinnor att drabbas av besvär i vaginan och urinvägarna, bland annat återkommande urinvägsinfektioner. Men hur bakterierna påverkar slemhinnan är i dag relativt okänt.

Stora skillnader mellan bakterier
Mattias Karlssons undersökning visar att det finns stora skillnader i hur olika typer av laktobaciller påverkar produktionen av cytokiner, små proteiner som spelar en viktig roll för kroppens immunförsvar. Vissa av de studerade bakterierna minskade mängden cytokiner, medan andra tvärtom ökade dem.

– Men vad de olika förändringarna i produktionen av cytokiner innebär i praktiken för en enskild individ är fortfarande okänt, säger han.

Urinvägsinfektion är en av de vanligaste bakteriella infektionerna, och cirka hälften av alla kvinnor drabbas minst en gång under sin livstid. Många av dessa får upprepade infektioner, som återkommer flera gånger per år och är svåra att förebygga.

– Låga doser av antibiotika under en längre tid kan användas i förebyggande syfte, men en ökad antibiotikaresistens hos de bakterier som orsakar urinvägsinfektion och många biverkningar av medicineringen gör det angeläget att hitta alternativa behandlingar.

FAKTA
Laktobaciller är små, stavformade bakterier som producerar mjölksyra, vilket sänker pH-värdet och skapar en ogynnsam miljö för andra, mer skadliga, bakterier. Dessutom kan många laktobaciller tillverka ämnen som är giftiga för andra bakterier. Laktobacillernas effekt på människokroppen beror framför allt på att de påverkar cellerna i de slemhinnor som de kommer i kontakt med, bland annat genom att förändra dessa cellers försvarsmekanismer mot skadliga bakterier. Laktobaciller är vanliga i kvinnans slida och urinvägar, men finns också i tarmsystemet.

KONTAKT
För mer information, kontakta Mattias Karlsson, 070-358 79 92.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera