Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 maj 2012

Förlossningsrädsla — ny avhandling med fokus på kvinnors upplevelser av att föda

Förlossningsrädsla är temat för en ny avhandling från Linnéuniversitetet. Det är barnmorskan och vårdvetaren Christina Nilsson som har undersökt kvinnors upplevelser av förlossningsrädsla och dess samband med tidigare förlossningsupplevelser. Detta har inte uppmärksammats tidigare och ger en möjlighet att förstå kvinnors rädsla utifrån deras tidigare upplevelser av att föda barn.

Avhandlingen består av fyra delarbeten. I tre studier har Christina Nilsson intervjuat kvinnor om deras upplevelser av förlossningsrädsla. I en studie undersöker hon sambandet mellan förlossningsrädsla, tidigare förlossningsupplevelse och förlossningssätt i en grupp kvinnor.

Resultaten visar betydelsen av föregående förlossningsupplevelse för kvinnors rädsla i samband med förlossning samt att det finns samband mellan förlossningsrädsla, en tidigare negativ förlossningsupplevelse och akut kejsarsnitt. Upplevelsen av tidigare förlossning som negativ är viktigare än förlossningssättet som förklaring till efterföljande förlossningsrädsla.

Tidigare upplevelser i förlossningsrummet är av central betydelse för kvinnors förlossningsrädsla. Kvinnornas upplevelser innebär bland annat känslan av att inte ha varit på plats – fullt ut närvarande och aktivt deltagande i förlossningen. Det handlar också om känslor av att förlossningen är ofullbordad och av att inte själv ha fött barnet. Även känslan av ensamhet, av att ha befunnit sig i chock under förlossningen och att känna sig inkompetent som barnaföderska, är framträdande. Upplevelser av att barnmorskor inte var på plats och gav den vård kvinnorna hade behövt under förlossningen framkommer också.

– Förlossningsrädsla är en komplex företeelse säger Christina Nilsson. Jag hoppas att min avhandling ska bidra med kunskap om betydelsen av en svår förlossningsupplevelse för senare förlossningsrädsla. För att kunna förstå och hjälpa kvinnor med förlossningsrädsla är det viktigt att lyssna till deras berättelser om vad som hände i förlossningsrummet. För att kunna förebygga förlossningsrädsla är det angeläget att granska den vård som ges till födande kvinnor.

Christina Nilsson är barnmorska och anställd på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och det här är hennes avhandling i vårdvetenskap.

Avhandlingen Förlossningsrädsla. Med fokus på kvinnors upplevelser av att föda barn, försvaras fredagen den 8 juni 2012, kl 10.30. Disputationen äger rum i sal Myrdal, Linnéuniversitet i Växjö. Opponent är professor Anna-Karin Dykes, Lunds universitet.
För mer information kontakta Christina Nilsson, telefon: 0707-325280, e-post: christina.nilsson@hb.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera