Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 december 2010

Ny forskning förespråkar restriktiv alkoholpolitik i Östeuropa

Högre priser och begränsad tillgång på sprit är en framgångsrik strategi för att få ned antalet alkoholrelaterade dödsfall i Östeuropa. Det visar en avhandling av Jonas Landberg vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), Stockholms universitet.

 – Medan tidigare forskning har visat att minskad totalkonsumtion leder till en reducering av alkoholproblem i Västeuropa så har det saknats en samlad forskning om hur detta samband ser ut i Östeuropa, säger Jonas Landberg. Nu vet vi att åtgärder som minskar totalkonsumtionen kan vara effektiva också i dessa länder.

Avhandlingen visar att lägre totalkonsumtion i regel följs av en minskning i olika former av alkoholrelaterad dödlighet, men att sambandet är starkare i länder där berusningsdrickande är vanligt förekommande. Mest tydligt är detta för Ryssland, där leder en minskning av totalkonsumtionen med en liter per invånare till att fler självmord och dödsolyckor förhindras än i de övriga länderna. Resultaten stämmer överens med tidigare forskning från Västeuropa där lägre totalkonsumtion ger en större nedgång i alkoholrelaterad dödlighet i Norden jämfört med Sydeuropa. 

– Flera Östeuropeiska länder, med Ryssland i spetsen, har höga konsumtionsnivåer och relativt oreglerade alkoholmarknader med hög tillgänglighet och låga priser. Att minska totalkonsumtionen via begränsad tillgänglighet och högre priser är därför en alkoholpolitisk strategi som har stor potential att få ned alkoholproblemen i dessa länder. säger Jonas Landberg.

Enligt WHO står missbruk av alkohol för en större andel av den totala dödligheten i Östeuropa än i någon annan del i världen. Det övergripande syftet med avhandlingen har varit att undersöka i vilken utsträckning förändringar i totalkonsumtionen av alkohol påverkar olika former av alkoholrelaterad dödlighet som till exempel självmord, dödsolyckor och mord, i ett flertal Östeuropeiska länder; bland annat Ryssland, Vitryssland, Polen, Ungern och Bulgarien.

Avhandlingens namn: Alcohol-Related Problems in Eastern Europe – A Comparative Perspective. Avhandlingens inledningskapitel finns att ladda ner som pdf på http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:360384 [Ref 1] 

Ytterligare information
Jonas Landberg, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), Stockholms universitet
Mobil: 0735-45 49 40
Tel: 08-16 14 87
E-post: jonas.landberg@sorad.su.se 

Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera