Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 september 2010

Alkoholskadorna ökar kraftigt om Systembolaget avskaffas, spår forskare

Om Systembolaget avskaffades skulle alkoholrelaterad dödlighet, våld, rattfylleri och sjukfrånvaro öka kraftigt. Det hävdar forskare vid bland annat Stockholms universitet i en artikel som publiceras idag i den vetenskapliga tidskriften Addiction. Beroende på hur privatiseringen ser ut väntas konsumtionen öka med mellan 17 och 37 procent, vilket i sin tur skulle leda till en kraftig ökning av alkoholkonsumtionen och de alkoholrelaterade skadorna.

– En privatisering av detaljhandeln med alkohol skulle påverka många av de faktorer som har stor betydelse för alkoholkonsumtionen: antal butiker, öppettider, marknadsföring och priser. Det är därför ett avskaffande av Systembolaget bedöms ge en så pass kraftig effekt, säger professor Thor Norström, Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet, en av de två svenska forskarna bakom studien.

Två scenarier
Systembolagets existensberättigande har ifrågasatts ända sedan EU-inträdet 1995. Mot denna bakgrund har experter från sju forskningsinstitut i Sverige, Finland, Norge, Canada och USA gjort prognoser för två olika scenarier om Systembolaget skulle avskaffas.

I det första scenariot antas att Systembolagets 400 butiker skulle ersättas med 800 licensierade privata butiker, det vill säga en fördubbling av butikstätheten. Jämfört med den nuvarande situationen är det troligt att öppettiderna skulle utvidgas, att vi skulle se en intensiv marknadsföring med bland annat lockpriser, och en mindre strikt ålderskontroll. På basis av tidigare forskningsresultat på området beräknas detta sammantaget öka alkoholkonsumtionen med cirka 17 procent. Detta väntas i sin tur leda till en ökning i dödligheten med ytterligare 770 fler fall per år, 8 500 fler fall av polisrapporterat våld, 2 700 fler rattfylleribrott, och 4,5 miljoner fler sjukdagar per år.

Det andra scenariot innebär att alkohol skulle säljas i landets alla 8 000 livsmedelsaffärer, det vill säga en tjugofaldig ökning av antalet butiker. Detta väntas leda till en ytterligare utvidgning av öppettider, och ännu hårdare marknadsföring och prispress. I detta scenario förväntar experterna en konsumtionsökning på 37 procent med en ökning med 2 000 nya dödsfall, 20 000 fler fall av polisrapporterat våld, 6 600 fler rattfylleribrott, och 11 miljoner fler sjukdagar per år.

Forskarna understryker att osäkerhetsmarginalerna alltid är stora i den här typen av studier. Resultaten ska alltså inte ses som exakta förutsägelser utan just prognoser – baserad på tidigare forskning – av vad ett avskaffande av Systembolaget skulle kunna leda till. Prognoserna stämmer dock väl med tidigare försök i Sverige: I Göteborgs och Bohuslän samt Värmlands län såldes starköl i livsmedelsbutikerna under en nio månaders försöksperiod på slutet av 60-talet, vilket nära nog tiodubblade ölförsäljningen i försökslänen. Mellan 1965 och 1977 såldes mellanöl i vanliga livsmedelsbutiker, vilket ökade den totala alkoholkonsumtionen med cirka 15 procent.

Undersökningen i sin helhet finns att ladda ner på:
http://people.su.se/~totto/downloadable_publications/A50.pdf

Ytterligare information
Thor Norström, Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet, Tel: 08 – 16 23 14, 08-755 43 22, 070-710 35 71, E-post: totto@sofi.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera