Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 maj 2010

Fler kejsarsnitt utan medicinska orsaker

Antalet kejsarsnitt har ökat med fem procent under en tioårsperiod. De kejsarsnitt som saknar medicinska skäl har under samma period tredubblats. – Det handlar inte om tvärsäkra kvinnor som kräver kejsarsnitt. Många är oroliga och kan behöva bättre stöd och hjälp vid förlossningen, säger Annika Karlström, som snart disputerar vid Mittuniversitetet.

I avhandlingen ”Kejsarsnitt utan medicinsk indikation: attityder, förekomst och önskemål” visar Annika Karlström bland annat hur kejsarsnitten utan medicinska skäl ökat under en tioårsperiod. De kejsarsnitt som görs på grund av förlossningsrädsla, tidigare negativa erfarenheter eller andra psykosociala skäl har tredubblats mellan åren 1997 och 2006.
– Det handlar inte om så stor andel av det totala antalet kejsarsnitt, men det är den del som ökat mest, säger Annika Karlström.

Variationerna är stora mellan Stockholms län och de fyra nordligaste länen. Det är vanligare med kejsarsnitt utan medicinska skäl i Stockholm. Det är också där som ökningen varit störst.

Annika Karlström visar att läkare och barnmorskor går en svår balansgång. De är tveksamma till kejsarsnitt utan medicinska orsaker eftersom riskerna är större än vid en vaginal förlossning. Samtidigt finns en respekt för kvinnors förlossningsrädsla och negativa erfarenheter. Avhandlingens resultat visar också att det var få kvinnor som önskade kejsarsnitt. De kvinnor som önskade och fick kejsarsnitt upplevde vården mer negativt och fick en sämre förlossningsupplevelse än de kvinnor som fött vaginalt.

– Min avhandling ger ökad kunskap om kvinnors önskemål och erfarenheter. Kontinuerligt stöd under förlossningen sänker kejsarsnittsfrekvensen. Jag tror att vi behöver jobba annorlunda på våra förlossningskliniker med mer stöd åt de födande kvinnorna. Då skulle nog färre önska kejsarsnitt.

Annika Karlström disputerar den 21 maj vid Campus Sundsvall, Mittuniversitetet. Ämnet är omvårdnad.

Kontaktinformation
Annika Karlström, telefon 060-14 85 76, mobil 070-322 07 67, e-post: annika.karlstrom@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera