22 oktober 2009

Odlad abborre behöver lugn och ro

Kommersiell fiskodling kan bli lönsammare med bättre utfodring och odlingsmiljö. Åsa Strand har i sitt doktorsarbete vid SLU utarbetat en tillväxtmodell för abborre, och också funnit att denna fiskart är mycket lättstörd.

Abborre (Perca fluviatilis L.) är en ganska ny art inom fiskodling. Därför har det hittills inte funnits några modeller för utvärdering av tillväxt eller dagligt foderbehov. Det har också saknats skötselrutiner och information om optimal odlingsmiljö.

Åsa Strand vid SLU:s institution för vilt, fisk och miljö i Umeå har nu utvärderat abborrens tillväxt och energibehov i olika situationer.

I laboratorieförsök testade hon hur olika förhållanden (temperatur, fiskstorlek, trågfärg, ljusintensitet och störning) inverkade på fiskens tillväxt och energibehov. Abborrens tillväxthastighet visade sig påverkas av både temperatur och fiskstorlek. Energibehovet påverkades av fiskstorlek, men inte av temperatur.

Utifrån sin nya kunskap om fiskens tillväxt och energibehov utvecklade Åsa Strand en modell för uträkning av det teoretiska dagliga foderbehovet för abborre i intensiv odling.

– I relation till referensdata från studier genomförda i Belgien verkar modellen producera realistiska resultat, säger Åsa Strand.

Abborrar visade sig vara mycket känsliga för störningar, t.ex. skuggor. Effekten av stress på tillväxt och energiutgifter var dramatisk – 33 procent minskad tillväxt för måttlig störning och 49 procent för allvarlig störning. Åtgärder för att minska stress i odlingen är därför viktiga för att öka fiskens välbefinnande och tillväxthastighet, och därmed odlingens lönsamhet.

– Det kan röra sig om att minimera aktiviteter nära trågen och att modifiera belysningen för att minska skuggbildning, säger hon.

Abborre verkar inte ha några särskilda preferenser rörande trågfärg, vilken kan förklaras av dess förmåga att anpassa sin kroppsfärg till omgivningen. Däremot påverkade trågfärg i kombination med ljusintensitet abborrens tillväxt och foderintag. Vid låg ljusintensitet växte fisken bäst i ljusa tråg. Där var kontrasten mellan fodret och tråget bättre än i mörka tråg.

– När man väljer trågfärg i en odlingsanläggning bör därför ljusförhållandena i anläggningen samt fodrets utseende tas med i beräkningen, säger Åsa Strand.

————————————-

Kontaktinformation
Biolog (MSc) Åsa Strand, institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU, försvarar sin avhandling med titeln ”The Growth and Energetics of Perch (Perca fluviatilis L.) in Intensive Culture”. Disputationen avser filosofie doktorsexamen.

Tid: fredagen den 23 oktober 2009 klockan 10.00

Plats: Björken, Umeå

Opponent: Professor Börge Damsgård, Norwegian Institute of Fisheries and Aquaculture Research, Tromsö, Norge.

Mer information

Asa.Strand@vfm.slu.se, 090-785 85 71

Avhandlingen

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Pressfoto
(Får publiceras fritt i samband med artiklar om disputationen, fotograf ska anges.)

Åsa Strand i akvarierummet. Foto: Carin Magnhagen

Odlad abborre i håv. Foto: Åsa Strand

Abborre under vattnet. Foto: Roald How

Abborren överst har odlats i ett svart tråg och den underst i ett vitt. Foto: Anders Alanärä

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera