Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 oktober 2009

Kolesterol viktigt för hjärnans utveckling

En omvandlad form av kolesterol är nödvändig för bildningen av nervceller i hjärnan, visar en studie från Karolinska Institutet. Resultaten, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cell Stem Cell, kan förbättra möjligheterna att odla dopaminproducerande celler utanför kroppen.

Studien, som har letts av professor Ernest Arenas, visar att bildningen av dopaminproducerande nervceller under hjärnans utveckling i möss är beroende av att en oxiderad form av kolesterol, oxysterol, aktiverar en specifik receptor i hjärnans nervceller.

Dopaminproducerande nervceller spelar en viktig roll för många olika processer och funktioner i hjärnan, från rörelseförmåga till belöningssystem och beroende. Det är även den celltyp som dör vid Parkinsons sjukdom.

Forskarna visar också att embryonala stamceller som odlas i laboratorium bildar dopaminproducerande nervceller i större utsträckning om de behandlas med oxiderat kolesterol. Genom samma behandling minskade stamcellernas tendens att växa okontrollerat.

– Oxysterol bidrar till en säkrare och bättre odling av dopaminproducerande celler, vilket är ett stort framsteg eftersom det ökar möjligheterna att utveckla nya behandlingar mot Parkinsons sjukdom, säger Ernest Arenas.

En förhoppning är att odlade dopaminproducerande celler i framtiden ska kunna transplanteras och ersätta celler som har dött hos Parkinsonpatienter. Odlade dopaminproducerande celler kan också användas för att testa nya läkemedel mot Parkinsons sjukdom.

Publikation: “Liver X Receptors and oxysterols promote ventral midbrain neurogenesis
in vivo and in human embryonic stem cells”, Paola Sacchetti, Kyle M. Sousa, Anita C. Hall, Isabel Liste, Knut R. Steffensen, Spyridon Theofilopoulos, Clare L. Parish, Carin Hazenberg, Lars Ährlund Richter, Outti Hovatta, Jan-Åke Gustafsson & Ernest Arenas, Cell Stem Cell, 2 oktober 2009, volume 5, issue 4.


För mer information, kontakta:

Professor Ernest Arenas
Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Tel: 08 524 876 63 eller 08-524 876 94 (lab)
E-post: ernest.arenas@ki.se

Professor Outi Hovatta
Institutionen för klinisk vetenskap, teknik och intervention
Tel: +46 (0)8-58583858
Mobil: +358-(0)5051135 (finskt nummer som används även i Sverige)
E-post: outi.hovatta@ki.se


Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95 (kopplas om till mobil)
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning och utbildning medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera