Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 augusti 2009

Mangan skadar marina djurs immunförsvar

Syrebristen vid bottnarna är ett välkänt miljöproblem. Forskning vid Göteborgs universitet visar att syrebristen dessutom frigör ökande halter av mangan, som skadar det marina djurlivets immunförsvar.

Övergödningen av havet och den påföljande syrebristen är ständigt aktuella miljöproblem, inte minst i samband med sommarens algblomningar. Ett mer nyligen uppmärksammat problem är att syrebristen, som uppstår när algerna bryts ned, också leder till att giftiga metaller löses ut från bottensedimentet.

En av dessa metaller är mangan – ett ämne som enligt forskare vid Göteborgs universitet är direkt skadligt för marina djurens immunförsvar.

Mangan är i låga doser helt livsnödvändig för ämnesomsättningen hos både människor och djur. Men i förhöjda halter är metallen skadlig, och man har sedan länge känt till dess effekter på nervsystemet hos både människa och andra djur. Mangan förekommer rikligt i mjuka havsbottnar, men ligger då oftast bundet i sedimenten. Vid syrebrist frigörs manganet och blir ett potentiellt hot mot marina arters hälsa.

Forskaren Carolina Oweson vid Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet, har studerat mangan i svenska kustvatten för att se hur metallen påverkar arterna havskräftor, musslor och sjöstjärnor. Slutsatsen är att manganet inte tycks ge någon kvarstående påverkan, men att metallen under perioder av syrebrist i havet hotar flera arters överlevnad.

–Mangan påverkar de studerade djurens immunförsvar på olika vis, men vi ser effekter hos alla testade arter. Havskräftor och musslor påverkades mest, bland annat genom ökad infektionskänslighet, säger Carolina Oweson.

De marina djuren är intressanta studieobjekt, eftersom deras immunsystem och försvar mot sjukdomar har flera funktioner som liknar människans. De arter Carolina Oweson studerat i sin avhandling utgör dessutom en viktig del av vårt marina ekosystem. Nya forskarrön om att syrebristen ökar i världens kustområden, vilket alltså riskerar öka halterna av mangan, gör studien särskilt relevant.

Avhandlingen Immunotoxicology in Marine Invertebrates – Effects of Manganese on Immune Response försvarades vid en disputation den 5 juni.

Bilden visar hur blodprov tas på havskräfta. Foto: Göteborgs universitet.

Kontaktinformation
Kontakt:
Carolina Oweson, Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet
0523-185 83
0709-751 301
carolina.oweson@marecol.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera