Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 februari 2009

Kognitiv träning kan förändra hjärnans biokemi

Forskare vid Karolinska Institutet har för första gången visat att aktiv träning av arbetsminnet ger synliga förändringar av mängden dopaminreceptorer i den mänskliga hjärnan. Studien, som publiceras i den ansedda vetenskapliga tidskriften Science, är genomförd med hjälp av så kallad PET-kamerateknik och ger ny förståelse för det komplexa samspelet mellan tänkandet och hjärnans biologiska uppbyggnad.

– Det är inte bara så att biokemin i hjärnan är ett underlag för vår mentala aktivitet, utan mental aktivitet och vårt tankeliv kan också påverka biokemin, Detta har inte visats hos människa förut och öppnar för en rad nya, spännande frågeställningar, säger professor Torkel Klingberg, som lett studien.

Signalsubstansen dopamin har en central roll för många av hjärnans funktioner. Störningar i dopaminsystemet kan ge nedsatt arbetsminne, alltså minskad förmåga att komma ihåg information under en kort stund exempelvis under tiden man löser ett problem. Nedsatt arbetsminne har i sin tur visat sig vara en bidragande orsak till kognitiva nedsättningar vid bland annat ADHD och schizofreni.

Torkel Klingberg och hans forskarkollegor har tidigare visat att man kan förbättra arbetsminnet med intensiv träning i ett antal veckor. Genom ett samarbete inom ramen för Stockholm Brain Institute har forskarna nu gått ett steg vidare och följt utvecklingen i hjärnan med positronemissionstomografi (PET-kamera). De har då kunnat konstatera att intensiv träning av hjärnan leder till förändringar i antalet dopamin D1-receptorer i hjärnbarken.

Resultaten kan få betydelse för utvecklingen av nya behandlingar av patienter med kognitiva nedsättningar såsom vid ADHD, efter stroke, efter utmattningsdepression och vid åldrande. .

– Förändringar av antalet dopaminreceptorer hos en person behöver inte betyda att man hittat orsaken till dåligt minne, man måste också fråga sig om skillnaderna kan ha orsakats av brist på minnesträning eller andra omgivningsfaktorer. Kanske kan vi hitta nya, effektivare kombinationsbehandlingar med läkemedel och kognitiv träning. Det är i så fall mycket intressant, säger professor Lars Farde, en av de forskare som deltagit i studien.

Positronemissionstomografi är en medicinsk avbildningsteknik som bygger på radioaktiva isotopers sönderfall som kan ge tredimensionella bilder av signalsubstansers rörelser inne i den levande kroppen. Genom finansiellt bidrag av läkemedelsbolaget AstraZeneca har Karolinska Institutet kunnat investera i världens modernaste PET-kamera för avbildning av hjärnan.

Publikation: ”Changes in Cortical Dopamine D1 Receptor Binding Associated with Cognitive Training”, Fiona McNab, Andrea Varrone, Lars Farde, Aurelija Jucaite, Paulina Bystritsky, Hans Forssberg och Torkel Klingberg, Science, 6 februari 2009.

För frågor, kontakta:

Professor Torkel Klingberg
Tel: 08-517 776 18 eller 073-3525702
E-post: torkel.klingberg@ki.se

Professor Lars Farde
Tel: 08-553 280 49 eller 070-7180979
E-post: lars.farde@ki.se

Presskontakt:
Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95 (kopplas om till mobil)
E-post: Katarina.sternudd@ki.se

 

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och samverkan medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera