Artikel från Örebro universitet
26 maj 2008

När är man frisk från ätstörning?

Forskningen om ätstörning måste enas om hur man ska definiera och mäta resultatet av behandling. Det menar Tabita Björk, doktorand vid Hälsoakademin, Örebro universitet, som nu lägger fram en avhandling om ätstörningsforskningens mät- och metodproblem.

Tabita Björk har granskat mätmetoderna med fokus på hur man ska mäta och vad man mäter.
Hon har dels utgått från forskningens vanligaste sätt att mäta utfall och tillämpat det på drygt 300 patienter, för att se hur många som utifrån dessa synsätt var friska.
– Variationen var stor – man kunde lika gärna säga att 25 procent var friska, som att 75 procent var det, beroende på hur man mätte friskhet, säger hon.
– Med de mätmetoder som används har vi väldigt osäkra kunskaper om vad behandlingarna av ätstörning ger och hur prognosen för tillfrisknande ser ut . Alla mäter på sitt sätt och det är svårt, för att inte säga omöjligt att få fram jämförbara data som är tillförlitliga. Det är dessutom ovanligt att patienterna egen syn på tillfrisknande från ätstörning lyfts fram.

Bortfall ett problem
Forskningen om ätstörning har också andra problem, t ex att patienter avbryter sin behandling och att man inte vet hur det går för dem. Därför sökte hon även förklaringar till varför patienter avbryter behandling samt orsaker till att så många avbryter deltagande i forskning.
– Gemensamt för dem som avbröt behandlingen eller deltagande i forskning var att de redan från början hade färre psykologiska problem. De som avbröt behandling hade dessutom mindre negativ självbild än de som fullföljde sin behandling, vilket betyder att de bl a var mindre kritiska mot sig själva.


Friskhet känns i både kropp och psyke
Till sist bad hon fjorton kvinnor att berätta vad det är att vara frisk från ätstörning.
– Jag fick reda på saker som vi aldrig mäter i uppföljning. Patienterna tog upp att de nu hade ett avspänt förhållande till mat och nu åt regelbundet. De hade också ett annat förhållande till kroppen numera, lyssnade till kroppens signaler och ville inte hela tiden förändra den. Men framförallt pratade de om starkare självkänsla och förbättrat socialt liv.
– Att vara frisk är så mycket mer än att bara äta och hålla vikten. Det är att hitta sig själv och må bra på insidan, säger hon.

Kontaktinformation
Tabita Björk försvarar sin avhandling ”Measuring eating disorder outcome: Definitions dropout and patients’ perspectives” kl 13.00 den 27 maj 2008 i Wilandersalen, Universitetssjukhuset, Örebro.

För mer information kontakta Tabita Björk, tel 019 -602 58 95, 0709-775521,
e-post tabita.bjork@orebroll.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera