Artikel från Karolinska Institutet
10 april 2008

Förlossningssmärtan kommer från livmoderhalsen

Att föda barn gör ont, men för forskarna är det fortfarande oklart exakt hur smärtan uppkommer. En ny avhandling från Karolinska Institutet visar var smärtan har sitt ursprung och ger nya förutsättningar att utveckla bättre metoder för smärtlindring.

Förlossningsläkaren Berith Karlsson Tingåker har i sin doktorsavhandling undersökt var smärtan uppkommer under förlossningen, samt hur livmoderns smärtkänslighet förändras under graviditeten. Resultaten visar att förlossningssmärtan i huvudsak utlöses från livmoderhalsen. Antalet nervfibrer och receptorer som är förknippade med smärta är betydligt större i livmoderhalsen än i livmodern vid fullgången graviditet.

Avhandlingen visar också att livmoderns smärtkänslighet skiljer sig markant mellan gravida och icke-gravida kvinnor. Hos icke-gravida kvinnor är hela livmodern smärtkänslig, men under graviditetens gång försvinner de smärtkänsliga nervfibrerna nästan helt från livmoderkroppen men finns kvar i livmoderhalsen.

Ryggbedövning är det mest effektiva sättet att lindra förlossningssmärta idag. Metoden är dock resurskrävande och har andra nackdelar som begränsar dess användbarhet.

– Resultaten ger nya förutsättningar för att utveckla enklare och effektiva metoder för smärtlindring med fokus på livmoderhalsen. Det finns ett stort behov av det både hos svenska kvinnor och globalt där många inte har tillgång till någon smärtlindring alls, säger Berith Karlsson Tingåker.

Avhandling: Changes in human uterine innervation in term pregnancy and labor; Occurrence and roles of neurotrophins and TRPV1, Berith Karlsson Tingåker, Institutionen för kvinnor och barns hälsa.


För mer information, kontakta:

Med dr Berith Karlsson Tingåker
Tel: 08 655 50 00 eller 070 778 36 54
E-post: Berith.Tingaker@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95 eller 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och samverkan medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera