Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 februari 2008

Serotoninsystem i hjärnan olika hos män och kvinnor

En ny avhandling från Karolinska Institutet visar att hjärnans serotoninsystem skiljer sig åt mellan könen. Forskarna tror sig ha hittat en del av förklaringen till att depression och ångesttillstånd är vanligare hos kvinnor än hos män.

Serotonin är en signalsubstans i hjärnan som är av stor betydelse för uppkomst och behandling av depression och ångest, tillstånd som av okända anledningar är betydligt vanligare hos kvinnor än hos män. En forskargrupp vid Karolinska Institutet har nu med hjälp av PET-kamera visat att kvinnor och män skiljer sig åt när det gäller antalet bindningsställen för serotonin i vissa delar av hjärnan.

Resultaten, som ska presenteras i en doktorsavhandling av Hristina Jovanovic i slutet av februari, visar att kvinnor har större antal av den vanligaste serotoninreceptorn än män. De visar också att kvinnor har mindre av ett protein som transporterar serotonin tillbaka in i de nervceller som utsöndrar det. Det är detta protein som de vanligaste antidepressiva medicinerna, så kallade SSRI-preparat, blockerar.
  
– Vi vet inte exakt vad det betyder, men resultaten kan hjälpa oss att förstå varför förekomsten av depression skiljer sig mellan könen och varför män och kvinnor ibland svarar olika på behandling med antidepressiv medicin, säger docent Anna-Lena Nordström som har lett studien.

Forskargruppen har även visat att serotoninsystemet skiljer sig mellan friska kvinnor och kvinnor med svåra premenstruella psykiska symtom. Resultaten talar för att serotoninsystemet hos kvinnor med dessa symtom inte reagerar lika flexibelt på hormonsvängningar under menstruationscykeln som hos kvinnor utan symtom.  

– Fynden talar för att man vid utveckling av nya antidepressiva och ångestdämpande läkemedel bör utvärdera effekten hos könen var för sig, och att man hos kvinnor även bör studera effekten före och efter klimakteriet, säger Anna-Lena Nordström.

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och samverkan medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera