Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 januari 2008

Ny metod stoppar svåra inre blödningar utan operation

Svåra blödningar i samband med magsår eller förlossningar behandlas ofta med operation, men ny forskning visar att det finns en bättre metod. Kateterburen terapi, dvs. att man lokaliserar och stoppar blodflödet via en kateter, är både effektivare och mer skonsamt mot patienten, enligt en ny avhandling av Lars-Gunnar Eriksson vid Uppsala universitet. Avhandlingen granskas den 1 februari.

Kateterburen terapi eller embolisering innebär att man för in en kateter i blodkärlet med hjälp av en metalltråd. Genom katetern injicerar man sedan kontrastmedel och tar röntgenbilder som används för att analysera blodkärlens form och identifiera en eventuell blödning. Genom katetern kan man även applicera så kallat emboliseringsmaterial som stoppar blodflödet, antingen permanent eller tillfälligt.

– Metoden är effektiv och säker, säger Lars-Gunnar Eriksson.

De flesta svåra förlossningsblödningar kan behandlas med traditionella metoder med gott resultat. I ett fåtal fall kan man tvingas operera bort livmodern för att stoppa en livshotande blödning, och som ett alternativ till detta har kateterburen emboliserinsteknik tagits fram. Enligt Lars-Gunnar Erikssons undersökning påverkas vare sig kvinnans menstruationscykel eller fertilitet av denna metod. Han har studerat 20 kvinnor som genomgått embolisering och varken funnit några allvarliga komplikationer på kort eller längre sikt. Inte i något fall har man tvingats operera bort livmodern. Behandlingen kan utföras med lokalbedövning och upplevs som skonsam av patienterna.

Blödande magsår behandlas i första hand med gastroskopi. 10-30 procent av magsåren börjar dock blöda igen efter behandlingen, och då krävs antingen operation eller kateterburen embolisering. Eftersom patienterna ofta är äldre och kan ha flera andra sjukdomar samtidigt kan en akut operation vara påfrestande för dem, och dödligheten bland dem som opereras är hög. Lars-Gunnar Eriksson har studerat 18 magsårspatienter som istället genomgått embolisering, och hos 17 av dessa lyckades man stoppa blödningen med hjälp av metoden. Han har även jämfört dödligheten bland patienter som behandlats med kirurgi respektive kateterburen embolisering och visar att dödligheten var lägre bland dem som genomgick embolisering, trots att dessa patienter var både äldre och något sjukare än de som opererades.

– Det här visar att emboliseringstekniken är lika effektiv som kirurgi men mer skonsam mot patienten. Den bör vara det första alternativet när det gäller behandling av både blödande magsår och svår förlossningsblödning, säger Lars-Gunnar Eriksson.

Han har även utvecklat en metod som gör det lättare att behandla blödande magsår i de fall då blödningen inte syns vid bildtagningstillfället. Om man vid gastroskopin märker ut stället med ett metallclip som kläms fast i kanten av det blödande magsåret blir såret det lättare att hitta, och man kan utföra emboliseringen med större precision än tidigare.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Lars-Gunnar Eriksson, 070-572 88 58, 018-32 08 19, e-post: lars-gunnar.eriksson@akademiska.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera