29 januari 2008

Salmonellabakterien lurar immunförsvaret genom att döda viktiga celler

Salmonellabakterier slår ut en cell som är nödvändig för att immunförsvaret ska aktiveras vid infektion. Det leder till att kroppen inte kan försvara sig mot bakterien vilket kan orsaka ett allvarligt sjukdomstillstånd för de drabbade. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Tyfoidfeber är en svår sjukdom som orsakas av salmonellabakterier. Bakterierna kan infektera blodet och leda till blodförgiftning.

Till skillnad från de vanliga salmonellainfektionerna är tyfoidfeber en ganska ovanlig sjukdom i Sverige med cirka 20 drabbade per år, varav i princip alla har smittats utomlands. Sjukdomen kan bli ganska långdragen med stegrande feber och influensaliknande symtom. Utan behandling är dödligheten i tyfoidfeber ganska hög.

Forskarna vet inte fullt ut varför tyfoidfeber har ett så intensivt förlopp, men en ny avhandling från Sahlgrenska akademin visar att det kan ha med de så kallade dendritiska cellerna att göra. Dendritiska celler är en del av immunförsvaret. Dess uppgift är att aktivera immunförsvaret när kroppen angrips av en främmande bakterie. Doktorand Malin Sundquist har i sina studier visat att salmonellabakterierna slår ut de dendritiska cellerna när de kommer in i kroppen.

– Detta kan vara ett sätt för bakterien att undkomma immunförsvaret, säger avhandlingens författare Malin Sundquist.

Genom att infektera så kallade knock-out möss, möss vars arvsmassa är manipulerad så att en specifik gen inte längre fungerar, kunde Malin Sundquist identifiera varför de dendritiska cellerna slogs ut.

– Det visade sig att salmonellabakterien dödade de dendritiska cellerna med hjälp av så kallade pro-inflammatoriska cytokiner, säger Malin Sundquist.

Pro-inflammatoriska cytokiner produceras normalt vid infektion och medverkar till att aktivera immunsystemet. Avhandlingen visar att de pro-inflammatoriska cytokinerna hjälper de dendritiska cellerna att aktivera immunförsvaret. Men när cytokinerna produceras i för stor mängd får de motsatt effekt, istället dödas de dendritiska cellerna.

– Det är möjligt att salmonellabakterien manipulerar immunsystemet att producera för mycket pro-inflammatoriska cytokiner för att på så sätt undkomma de dendritiska cellerna och därmed immunförsvaret, säger Malin Sundquist.

Hon säger vidare att forskningen ännu inte visat om människors dendritiska celler dödas på samma sätt.

– Men om det är så skulle det kunna vara en del av förklaringen till de allvarliga och långdragna infektioner som salmonella ger upphov till vid tyfoidfeber.

FAKTA SALMONELLA/TYFOIDFEBER
Salmonella är en mycket smittsam bakterie som orsakar magsjuka eller den mer ovanliga sjukdomen tyfoidfeber. Tyfoidfeber är en allvarlig sjukdom som kräver sjukhusvård. Typiska symptom är hög feber till över 40 grader, huvudvärk, muskelvärk och hosta. Salmonella sprids via livsmedel eller vatten som förorenats med avföring. Få personer smittas av salmonella i Sverige, de flesta som insjuknar har fått sjukdomen utomlands. Ungefär 20 svenskar drabbas årligen av tyfoidfeber. Globalt är dock tyfoidfeber ett stort problem med cirka 20 miljoner drabbade och minst 200 000 dödsfall årligen. Det finns vaccin mot tyfoidfeber som rekommenderas vid längre resor till vissa länder.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin

Avhandlingens titel: Dendritic cell maturation and death during oral Salmonella infection – The role of pro-inflammatory cytokines and MyD88

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
Malin Sundquist, telefon: 031-786 6203, e-post: malin.sundquist@immuno.gu.se

Handledare:
Professor Mary Jo Wick, telefon: 031-786 6325, e-post: mary-jo.wick@immuno.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera