Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 september 2007

Datummärkning av utdöda släktingar i ny avhandling

Cajsa Lisa Anderson visar i sin avhandling att både blommor och fåglar har genomgått explosiva utvecklingsfaser under olika perioder i sin evolution. Hon drar också slutsatsen att olika metoder för datering av släktträd ger olika resultat och hon har varit med och utvecklat en ny dateringsmetod. Disputationen äger rum den 21 september.

Att veta när evolutionära händelser inträffade är grundläggande för att förstå livets historia. Cajsa Lisa Anderson har funnit vissa mönster för bland annat blomväxternas och fåglarnas evolution. När de tidiga blomväxterna uppstått i början av kritperioden följde ett fyrverkeri av snabb utveckling, och under tiden mellan cirka 130 och 100 miljoner år sedan uppstod nästan alla de ordningar av blomväxter som vi känner igen från idag. Även de moderna fåglarna gick igenom en sådan snabb utveckling, men något senare. Runt gränsen mellan krita och tertiär, för cirka 65 miljoner år sedan, då bland andra dinosaurierna dog ut, försvann också många grupper av fåglar (som egentligen är nutida släktingar till dinosaurierna). Under denna oroliga tid för livet på jorden utvecklades de överlevande fågelgrupperna till de moderna fågelfamiljerna.

Cajsa Lisa Anderson visar också att olika metoder för att bestämma när utvecklingslinjer av växter och djur har skilts åt under evolutionen producerar olika resultat. Hon har vidare undersökt andra faktorer som kan påverka resultaten. Hon drar slutsatsen att det är en viktig foskningsuppgift för framtiden att utveckla bättre metoder och att hitta sätt att föra in mer information i analyserna.

Cajsa Lisa Anderson har dessutom varit delaktig i att utveckla en ny metod för datering. Avancerade matematiska och statistiska modeller används för att beräkna när olika grupper utvecklats. Släktträd framtagna genom analyser av nutida organismers gener, och information om deras utdöda släktingar i form av fossil och deras åldrar används som ingångsdata .

Kontaktinformation
Cajsa Lisa Anderson kan kontaktas på 070-327 71 44, eller e-post: cajsa.anderson@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera