Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 juli 2007

Mödrahälsovård underutnyttjad av utlandsfödda kvinnor

Vissa grupper av utlandsfödda kvinnor använder inte mödrahälsovården lika mycket som svenskfödda kvinnor, visar en ny avhandling från Malmö högskola. Det kan leda till fler oplanerade akuta besök på förlossningsavdelningen före födelsen och en risk för ökade medicinska åtgärder. – I flera länder har det visat sig att emigranter har svårare att utnyttja mödravården fullt ut. Mina studier visar att det är på samma sätt i Sverige trots att kvinnorna har fri tillgång till svensk mödrahälsovård, säger forskaren och barnmorskan Pernilla Ny.

Pernilla Ny menar att informationen och stödet till de utlandsfödda kvinnorna behöver förändras så att de bättre kan tillgodogöra sig den preventiva mödrahälsovården, som är viktig för både moderns och barnets hälsa. Kvinnorna behöver också bättre kunskap om den svenska vårdstrukturen.

– Informationen om mödrahälsovården måste finnas där kvinnorna går, t ex på apotek, bibliotek och i SFI-klasser (svenska för invandrare). Verksamheten måste bli mer utåtriktad, det är inte så lätt att ringa till en telefonsvarare när man inte kan språket. Tillgängligheten behöver öka med fler drop-in-möjligheter och kvällsmottagningar, säger Pernilla Ny.

Kanske skulle man också ha särskilda föräldragrupper för denna grupp kvinnor och deras partners, fortsätter hon. Avhandlingen “Swedish maternal health care in a multiethnic society – including the fathers”, som även behandlar de utlandsfödda blivande pappornas situation, bygger på flera olika studier. En av dem fokuserar på mönstret av utnyttjande av mödrahälsovård i Malmö hos en lågriskgrupp av gravida kvinnor med olika födelseland under åren 2000-2004. I två andra har erfarenheterna hos män och kvinnor födda i Mellanöstern undersökts med hjälp av fokusgruppintervjuer på arabiska med tolk och individuella intervjuer på svenska och arabiska. Resultaten från den första studien visar att kvinnor födda i östra och södra Europa, Irak, Libanon och Asien hade färre besök hos mödravården än rekommenderat.

– De kvinnor som hade ett sent första besök efter graviditetens 15:e vecka var till största delen utlandsfödda, säger Pernilla Ny. Mellan 30 och 50 procent av de gravida kvinnorna som ingick i en av de andra studierna, både svenska och utlandsfödda, besöker en barnmorska eller läkare på förlossningsavdelningen oplanerat en eller flera gånger före födelsen. Det är intressant att konstatera att inte heller svenskfödda kvinnor följer det förväntade beteendemönstret.

Kvinnorna födda i Mellanöstern berättar att de är beroende av männens hjälp som ersätter det kvinnliga nätverket från det gamla hemlandet. De tycker också att det är viktigt att männen är delaktiga under graviditeten och förlossningen, så att de ser hur fysiskt ansträngande det är men också för att bli bättre pappor.

Pernilla Ny tror att personal inom mödrahälsovården har nytta av att läsa hennes avhandling. Förhoppningen är att den ska öka medvetenheten och utgöra en plattform för att gå vidare och utveckla verksamheten.

– Den svenska mödrahälsovården är etablerad och ett framgångskoncept, men vi kan inte ta för givet att alla vet det i ett förändrat samhälle, säger hon.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Pernilla Ny på pernilla.ny@hs.mah.se eller telefon 040-665 73 84.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera