Tema

Nya rön kan minska risken för nervskada under förlossning

När barnet fastnar med axeln under förlossningen kan en nervfläta som ligger under nyckelbenet skadas. Barnmorskor och förlossningsläkare bör då undvika manövrar som trycker barnets huvud från axeln som fastnat. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

De nya rönen har redan lett till att omkring 300 barnmorskor och förlossningsläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset fått lära sig hur de ska agera på bästa sätt när barnet fastnat och de måste hantera så kallad skulderdystoci.
– Det är en av de värsta situationer som förlossningspersonalen kan råka ut för när barnets huvud kommit ut och det är svårt att få ut resten av kroppen. Situationen är allvarlig eftersom vi har kort tid på oss innan barnet riskerar syrebrist, säger barnmorskan Margareta Mollberg.

Av alla barn som föds med huvudet före i Sverige drabbas cirka 3 av 1000 av denna neurologiska skada. Skadan innebär att en samling nerver under barnets nyckelben kläms eller skadas i samband med förlossningen. Tidigare studier har visat att de flesta barn som drabbas blir helt friska inom ett år, men skadan kan också leda till att barnet får varierande grad av svårigheter med rörelser i sin skuldra, arm och sina händer under resten av sitt liv.
– Andra forskare har kunnat visa att risken för nervskada ökar betydligt ju större barnet är. Våra studier är de första som visar hur nervskadan har samband med klinisk praxis, säger Margareta Mollberg.

Nästan 40 000 förlossningar i Västra Götalandsregionen och i Hallands län ligger till grund för avhandlingen.
– När detta kritiska skede uppstår under en förlossning måste personalen på olika sätt få kvinnans bäcken att vidgas och sedan minska omfånget på barnets axlar. Enligt våra studier ökar risken för nervskada om barnets huvud bockas mot ett motstånd så att partiet där nervtrådarna sitter sträcks. Detta är en manöver som man absolut ska undvika, säger Margareta Mollberg.

I studien fick förlossningsläkare och barnmorskor även ange hur mycket kraft de upplevde att det krävts för att få loss barnet. Kraften visade sig ha betydelse för hur omfattande och långvarig nervskadan blev.
– Den kraft som används under förlossningen har både betydelse för skadans svårighetsgrad och för chansen att skadan läker eller inte innan barnet blivit ett och ett halvt år. Det är ett helt nytt forskningsfynd, säger Margareta Mollberg.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för obstetrik och gynekologi
Avhandlingens titel: Obstetric brachial plexus palsy

Avhandlingen försvaras fredagen den 13 april, klockan 13.00, aulan, Kvinnokliniken, SU/Östra, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Margareta Mollberg, leg. barnmorska, telefon: 031-21 18 83, 070-935 78 83, e-post: margareta.mollberg@vgregion.se

Handledare:
Professor Henrik Hagberg, telefon: 031-343 40 00, e-post: henrik.hagberg@obgyn.gu.se

Nya rön kan minska risken för nervskada under förlossning

 lästid ~ 2 min