Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 mars 2007

Vuxna som fått diagnosen autism som barn behöver mycket stöd

Personer som fått diagnosen autism i barndomen har oftast kvar sitt funktionshinder upp i vuxen ålder. De allra flesta behöver fortfarande mycket stöd både i hemmet, under fritiden och i sin dagliga sysselsättning. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Autism är ett funktionshinder som kan yttra sig på många olika sätt. Autism innebär svårigheter med socialt samspel, kommunikation och ofta även avvikande beteende.
– Diagnosen autism har blivit vanligare sedan början av 1980-talet och det beror på att man breddat definitionen av vad som är autism. Idag räknar man med att mellan en halv till en procent av alla barn har någon form av autism, säger psykologen Eva Billstedt.

I den omfattande populationsstudien ingår 108 personer mellan 18 och 40 år i Göteborg och Bohuslän som fick diagnosen autism som barn i slutet av 70-talet eller i början av 80-talet. Alla utom en hade fortfarande autism i vuxen ålder.
– Det är en grupp människor som har ett stort funktionshinder och många behöver mycket stöd både i hemmet och inom sin dagliga sysselsättning, säger Eva Billstedt.

Avhandlingen visar att en mindre grupp hade en lindrigare autism i vuxen ålder än när de var barn. Det karaktäristiska för dem var att de tidigt, redan före tre års ålder, börjat tala och kommunicera med andra människor.

Tillsammans med en kollega har Eva Billstedt besökt deltagarna i studien och även träffat deras anhöriga. De flesta av de vuxna personerna med autism visade sig bli förhållandevis bra omhändertagna, men många saknade lämplig sysselsättning.
– Vuxna med autism behöver en strukturerad vardag och aktiviteter som anpassas efter varje persons förutsättningar. Nästan 20 % saknade lämplig sysselsättning och en individuellt anpassad sysselsättning måste bli en självklar rättighet för denna grupp, säger Eva Billstedt.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi
Avhandlingens titel: Children with autism grow up. The use of the DISCO (Dianostic Interview for Social and COmmunicatio disorders) in population cohorts

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Eva Billstedt, leg. psykolog, telefon: 031-701 25 43, 070-301 37 00, e-post: eva.billstedt@vgregion.se

Handledare:
Professor Christopher Gillberg, telefon: 031- 17 21 51, e-post: christopher.gillberg@neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera