Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 februari 2007

Fortsatt minskad alkoholkonsumtion i Sverige under 2006

För andra året i rad minskar alkoholkonsumtionen i Sverige trots att Systembolagets försäljning ökar. Det visar aktuella siffror från Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet som på regeringens uppdrag har följt alkoholkonsumtionens utveckling sedan år 2000. I genomsnitt konsumerades 9,7 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre under 2006 mot 10,2 liter under 2005, en nedgång med 5 procent. En minskad resandeinförsel förklarar huvuddelen av nedgången.

– Det är en oväntat stor nedgång som drivs av fortsatt sjunkande resandeinförsel, säger Mats Ramstedt vid SoRAD. Jämfört med toppåret 2004 så tar allt färre resenärer med sig alkohol – andelen minskade från 63 till 57 procent. Samtidigt minskar även mängderna bland dem som tar in alkohol. I snitt tog man med sig alkohol motsvarande 78 burkar starköl per resa, mot 90 burkar år 2004.

Sammantaget ligger alkoholkonsumtionen nu ungefär på den nivå som gällde innan de stora ökningarna i införselkvoterna trädde i kraft 2003 och 2004. Även om en del av nedgången i införsel har ersatts av fler inköp på Systembolaget, främst av öl och vin, kompenserar alltså detta inte fullt ut minskningen av resandeinförseln. Även smugglingen som ökat under en följd av år har minskat något under 2006. Här skiljer sig SoRADs skattningar från de bedömningar Tullverket gör utifrån sin beslagsstatistik.

– All alkoholstatistik handlar förstås om skattningar med olika grad av osäkerhet. Vår bedömning är dock att ökade tullbeslag inte måste innebära en faktisk ökning av smuggling och införsel eftersom statistiken påverkas av många andra faktorer, till exempel insatsernas omfattning och träffsäkerhet, säger Mats Ramstedt.

SoRADs kartläggning är baserad både på försäljningsstatistik (registrerad alkoholkonsumtion) och självrapporterade uppgifter om resandeinförsel, smuggling och hemtillverkning (oregistrerad alkoholkonsumtion). Den förra har av naturliga skäl relativt hög tillförlitlighet medan de senare är mer osäkra.

– Styrkan i denna kartläggning är att frågorna ställs på ett likartat sätt varje månad (till 1 500 slumpmässigt utvalda svenskar) vilket ökar sannolikheten att mätningarna fångar in eventuella förändringar. Vi bedömer därför att det mesta tyder på en faktisk konsumtionsminskning även om det alltid finns ett mått av osäkerhet. Vi kan exempelvis inte helt utesluta att svenskarna nu konsumerar alltmer från befintliga lager man samlat på sig under senare år; i så fall är den uppmätta nedgången överskattad eftersom vår statistik baseras på aktuella inköp. Mot detta talar dock att även starköl minskar som ju knappast är en typisk lagringsvara, säger Mats Ramstedt.

Resandeinförseln sjönk från 2,3 till 1,9 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre mellan 2005 och 2006 och minskningen gällde såväl sprit som vin och öl. Smugglingen uppgick till 0,9 liter vilket var en minskning med 0,1 liter och berodde på minskad ölsmuggling. Hemtillverkning minskade från 0,3 till 0,2 liter och Internet-köpen var oförändrade (0,04 liter). Dessa oregistrerade delmängder utgör nu 31 procent av totalkonsumtionen (35 procent år 2005). Den registrerade konsumtionen som köps på Systembolaget, restauranger samt, gällande folköl, i livsmedelsbutiker, står således för 69 procent av totalkonsumtionen (65 procent 2005). Sammantaget så minskade konsumtionen av samtliga dryckesslag, det vill säga starköl, vin och sprit, under 2006.

Uppgifterna finns på SoRADs hemsida www.sorad.su.se under Nyheter/News.

För ytterligare information kontakta:
Mats Ramstedt, forskare, SoRAD, tfn 08-16 34 08, mobil 070-266 96 24, e-post mats.ramstedt@sorad.su.se

För bilder kontakta:
Maria Erlandsson, presschef, Stockholms universitet, tfn 08-16 39 53, mobil 070-230 88 91, e-post maria.erlandsson@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera