Artikel från Stockholms universitet
20 oktober 2006

Ny studie om alkoholens kostnader och effekter på hälsa och livskvalitet

Ett forskarlag från Stockholms universitet och Lunds universitet har genomfört en beräkning av alkoholkonsumtionens påverkan på hälsa, livskvalitet och samhällskostnader för år 2002.Studien inkluderar kostnader för sjukdomar och skador, sociala problem, och reducerad produktion på grund av minskad arbetsförmåga. Den är även en av de första studier som beräknar alkoholkonsumtionens konsekvenser som förluster i livskvalitet, för alkoholkonsumenterna själva och för andra medlemmar i samhället.

Datum: Onsdagen den 25 oktober
Tid: 13.30 – 15.30
Plats: Piperska Muren, Spegelsalen, Scheelegatan 14, Stockholm

Deltagande forskare

Robin Room, projektledare vid SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning); professor vid School of Population Health vid University of Melbourne, Australien, samt chef för AER (Centre for Alcohol Policy Research) vid Turning Point Alcohol and Drug Centre, Fitzroy, Victoria, Australien. Han är sociolog med lång erfarenhet av studier av dryckesmönster och alkoholproblematik i ett övergripande perspektiv.

Pia Johansson, koordinator för studien, är hälsoekonom vid Socialmedicin och hälsoekonomi, Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting. Hennes verksamhetsområde är ekonomiska utvärderingar av folkhälsoarbete.

Antonina Eriksson, forskningsassistent vid SoRAD, Stockholms universitet. Forskningsområde i studien: kostnader för forskning och förebyggande arbete.

Mimmi Eriksson, kriminolog och forskningsassistent vid SoRAD, Stockholms universitet. Forskningsområde i studien: alkoholrelaterad kriminalitet.

Örjan Hemström, docent i sociologi och forskarassistent i demografi vid CHESS (Centre for Health Equity Studies), Stockholms universitet / Karolinska Institutet. Hans verksamhetsområden är social epidemiologi, bland annat arbetsmiljöns, alkoholens och inkomsternas betydelse för hälsa och överlevnad.

Johan Jarl, hälsoekonom och doktorand vid Hälsoekonomiska programmet, Lunds universitet. Hans huvudsakliga forskning fokuserar på ekonomiska konsekvenser av alkoholkonsumtion.

Ulf-G. Gerdtham, professor, Lunds universitet. Hans forskningsområden är bland annat hälsans bestämningsfaktorer och hälsans fördelning i befolkningen.

Klara Hradilova Selin, sociolog vid SoRAD, Stockholms universitet, med särskilt intresse för studier av informell social kontroll av drickande, alkoholens roll i nära relationer samt hur tredje part påverkas av alkoholkonsumtion.

Mats Ramstedt, docent i sociologi. SoRAD, Stockholms universitet. Hans huvudsakliga forskningsinriktning berör drickande och alkoholrelaterade problem i ett jämförande perspektiv, effektstudier av policies och tidserieanalyser.

Kontaktinformation
Antonia Eriksson, tfn 08-16 41 18, mobil 073-591 69 24, e-post Antonina.Eriksson@sorad.su.se
Maria Erlandsson, pressekreterare, tfn 08-16 39 53, mobil 070-230 88 91, e-post maria.erlandsson@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera