Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 september 2006

Osher centrum studerar akupressur och placebo

Det nyinrättade Osher centrum för integrativ medicin vid Karolinska Institutet arbetar för att främja hälsa och motverka sjukdom genom utveckling och integration av evidensbaserad kunskap från olika discipliner och traditioner. Syftet är att på detta sätt komplettera den etablerade medicinen. Genomgående betonas strikt vetenskaplig metodik för att utvärdera mekanismer, behandlingseffekter, effektivitet och användning i samhället.

Karolinska Institutet delar nu ut de första forskningsanslagen för forskning inom Osher centrum för integrativ medicin. Av 33 ansökningar har följande nio projekt tilldelats mellan 180 000 och 275 000 kronor:

Upplevelse av hälsa och sjukdom efter immunaktivering: relation till hjärnaktivitet och cytokinnivåer i cirkulation och centrala nervsystemet.
Projektledare: John Axelsson

En randomiserad kontrollerad studie av effekter av mindfullnessmeditation och stresshantering på livskvalitet, ångest och stress hos cancerpatienter.
Projektledare: Richard Bränström

Effekt av akupressur på förlossningssmärta – en randomiserad kontrollerad studie.
Projektledare: Anna Hjelmstedt

Placebomanipulation av nedstigande smärtmekanismer.
Projektledare: Martin Ingvar

Samspelet mellan biologiska och psykologiska faktorer vid allergisk astma – betydelsen av neurotrofiner.
Projektledare: Caroline Olgart Höglund

Psykosocial intervention vid kranskärlssjukdom. Sociala, psykologiska och biologiska mekanismer.
Projektledare: Kristina Orth-Gomér

Undersökning av doftämnens effekt på human epilepsi.
Projektledare: Ivanka Savic-Berglund

Inverkan av naturliga antioxidanter på endoteldysfunktion hos patienter med kronisk njursvikt.
Projektledare: Peter Stenvinkel

Effekter av anti-diabetiska växtmediciner på faktorer som reglerar glukosmetabolismen.
Projektledare: Claes-Göran Östensson

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Föreståndare Mats Lekander
Tfn: 08-524 824 45 eller 070-3893341
E-post: mats.lekander@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tfn: 08-524 838 05 eller 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera