Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 maj 2006

Moraliserande syn på alkohol- och narkotikaproblem inom vården

Ett moraliskt perspektiv på alkohol- och narkotikaproblem tycks leva kvar bland personal som jobbar med problemen inom socialtjänst och landsting, enligt en ny avhandling från Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet. – Vi verkar ha ett behov av att skilja dåliga från bra människor och individers alkohol- och narkotikakonsumtion kan användas för att gruppera människor enligt dessa kategorier, säger kriminologen Jessica Palm.

Genom att undersöka attityder bland personal inom missbrukarvården har Jessica Palm funnit att förutom ett moraliskt perspektiv ser personalen på denna typ av problem som sjukdomar och till viss del även som sociala problem.
– Personalen har även en tendens att göra skillnad mellan kvinnor och män i missbrukarvården på så vis att man ser kvinnor som mer problemtyngda, utslagna och svåra att jobba med. Däremot visar en jämförelse mellan kvinnor och män som vårdas för alkohol- och narkotikaproblem inte på några markanta skillnader mellan grupperna, säger Jessica Palm.

Samma enkätundersökning visar att personalen väljer att prioritera ungdomar och missbrukare med barn framför tunga missbrukare och missbrukare som haft problem länge.
– Det tyder på att personalen tar hänsyn till klienternas tidigare agerande medan våra lagar och regler snarare betonar ett rättvisetänkande, säger Jessica Palm.

En separat studie i avhandlingen har fokuserat på texter producerade av Svenska Brukarföreningen, en förening för opiatbrukare, och visar att denna grupp försöker skapa motbilder till en moraliserande narkotikapolitik. De framställer brukaren i huvudsak som sjuk, svag och oskyldig i sin strävan efter en mer “brukarvänlig” behandling.

Avhandlingen lyfter fram att fokuseringen på behandling som en lösning på alkohol- och narkotikaproblem inom politiken och forskningen innebär en individualisering av problemen som flyttar vår uppmärksamhet från strukturella och mer generella lösningar och bidrar till ett moraliskt förhållningssätt till dem som klassas som problemet.


Avhandlingens titel: Moral concerns – Treatment staff and user perspectives on alcohol and drug problems.

Disputationen äger rum den 24 maj kl 10 i Skandiasalen, hus 15, Kräftriket.

Ytterligare information:
Jessica Palm, tfn 0736-208 308, 08-16 28 23, e-post jessica.palm@sorad.su.se

För bild på Jessica Palm, kontakta Maria Sandqvist, Enheten för kommunikation och samverkan, Stockholms universitet, tfn 08-16 13 77, e-post maria.sandqvist@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera